Vad menas med Rörelsemarginal?

Rörelsemarginalen är ett nyckeltal som antyder hur mycket det finns kvar av varje intjänad krona i företagets omsättning, som går till att betala skatt och räntor o.s.v., samtidigt som den ger en eventuell vinst. Detta nyckeltal beräknas utifrån företagets resultat och formeln som följer nedan är ofta den som används.

  • Rörelsemarginal = Rörelseresultat efter avskrivningar / nettoomsättning
Man kan i grova drag säga att det är rörelseintäkter minus rörelsekostnader och man ska vara noga med att samtidigt inte ta med de finansiella posterna som exempelvis skuldräntor. Målet för ett företag är att få till en så stor rörelsemarginal som möjligt som då påvisar ett ekonomiskt välmående. Rörelsemarginalen anges i %.

När rörelsemarginalen blir väsentlig

Det finns flera tillfällen då ett företag kan komma att snegla åt nyckeltalet rörelsemarginal. Oftast är det för att bedöma den egna utvecklingen, rent ekonomiskt och vinstmässigt samtidigt som det ger en bra överblick över konkurrenternas lönsamhet. Rörelsemarginaler används ofta i analyssyfte för att granska företag i samma bransch.
Kruxet med rörelsemarginalen är att det inte skvallrar om hur företaget har finansierats eller andra aspekter som kan spela roll om man gör an grundligare analys. Därför är nyckeltalet bäst för att titta på lönsamhetsfaktorn utan att gå djupare in och syna företagen i sömmarna, beträffande finansiella skillnader och andra faktorer.
  • Rörelsemarginalen mäts i % och är ett finansiellt nyckeltal som bedömer hur mycket av varje omsättningskrona som går till räntor, vinst och skatt
  • Detta nyckeltal är framför allt användbart när företag eller branscher ska analyseras, för att mäta lönsamhet
  • Formeln för rörelsemarginal är: Rörelseresultat / Nettoomsättning x 100 för att få fram procenten

Hur kan rörelsemarginalen öka?

Även om det krävs flera nyckeltal för att bedöma ett företags framgång, så kan det ändå vara värt att analysera rörelsemarginalen och se hur man kan öka den. Ett bra sätt är att höja prisnivåerna på tjänsterna eller produkterna man säljer, samt överlag minska sina kostnader.

Utgör minskning av avskrivningar en fördel för rörelsemarginalen?

Ja, överlag är en minskning av avskrivningar på olika inventarier som finns i företaget, också ett sätt att få upp rörelsemarginalen. Olika anläggningstillgångar utgör en långsiktig kostnad som man gärna vill bli av med. Du kan exempelvis sälja några av dessa som du inte längre behöver.

Vilka andra nyckeltal är bra att använda?

För att få en så ärlig bild som möjligt av företagets lönsamhet, är andra nyckeltal att beakta. Täckningsgraden anger hur mycket av försäljningspriset på en produkt som går till kostnader. Bruttovinstmarginal är ett annat tal som avslöjar nettoomsättning av varor/tjänster subtraherat med värdet av sålda produkter/tjänster i % av nettoomsättning.

Har rörelsemarginalens historik betydelse i ett företag?

Ja, det kan vara värt att granska och analysera företagets tidigare rörelsemarginaler tillsammans med föregående nyckeltal för att få en klarare uppfattning om man går åt rätt håll. Detta ger också en hum om företagets plan är hållbar, eller om man behöver ändra på något.

Vad är en lämplig rörelsemarginal?

Om du fått en negativ rörelsemarginal, det vill säga ett minustecken framför procenten, så har du gått med förlust och bör genast ta itu med problemet. En ”normal” rörelsemarginal ligger ofta runt 10% och ligger det högre än 20 – 30% så kan du vara mer än nöjd. Dock beror det på branschen.