Rörlig kostnad är ett begrepp att känna till inom kalkylering. Man delar upp sina beräkningar inom kalkyleringen, i rörliga och fasta kostnader. De rörliga kostnaderna som till exempel materialinköp och resekostnader, varierar beroende på volymen. Men fasta kostnader är samma summa vid varje tillfälle och påverkas inte av volymen, som lokalhyra, försäkringar, ränta och personalkostnader.

Rörlig kostnad

  • Man skiljer på rörliga och fasta kostnader i beräkningar inom kalkylering.
  • Enligt Årsredovisningslagen så ska de rörliga kostnaderna bokföras som ”kostnad för sålda varor”.
  • Proportionella-, progressiva-, och degressiva rörliga kostnader, är dem man skiljer på inom kalkylering.
  • Rörliga kostnader hos företag kan vara material-, rese-, och löneutbetalning till timanställda.
  • Rörliga kostnader hos privatpersoner kan vara hälsovård, kläder, nöjen, utemat samt även presenter runt juletider.
  • Många bäckar små – många små rörliga kostnader blir en stor summa som kan påverka ekonomin.
  • Man borde fundera på att ha en ekonomikurs som ett obligatoriskt ämne i skolan.

Olika typer av rörliga kostnader

Man brukar dela upp de rörliga kostnaderna i tre olika typer som man brukar skilja på. Dessa är:

  1. Proportionellt rörliga kostnader – dessa kostnader ökar samt minskar i samma taktgång som volymen.
  2. Progressivt rörliga kostnader – här ökar kostnaderna snabbare än vad volymen gör.
  3. Degressivt rörliga kostnader – dessa kostnader ökar saktare än volymen.

För proportionella kostnader så räknar man oftast med materialkostnaden när det inte har varit rabatter eller rea på produkten. Men för degressiva rörliga kostnader så är det till exempel materialkostnaden när butiken har erbjudit rabatterat pris på produkten. Ett exempel på proportionella kostnader är är bland annat lönekostnader vid övertidstillägg.

Rörliga kostnader hos privatpersoner

För många som ska flytta hemifrån så är det kanske inte alla som tänkt igenom på alla kostnader som medförs med bland annat ett eget boende, räkningar, bil- och bensinkostnader, inköp av mat och så vidare. Man behöver även tänka på pensionssparande, buffert och ett stabilt sparande. Ekonomi borde vara ett obligatoriskt ämne i skolan.

Förutom de kostnaderna här ovanför som kommer till när man flyttar hemifrån, så finns det flera rörliga kostnader man också behöver tänka på så inte kontosaldot förminskas en massa, utan att du är medeveten om varför. Några exempel på dessa rörliga kostnader är kläder, hygienartiklar, nöjen, hälsovård, samt abonnemanger och prenumerationer.