När man lånar pengar av en bank eller liknande så tar de ut en avgift för att lånet, det vill säga en kostnad för att du lånar pengar av dem och det kallas för ränta. Ränta kan antingen vara fast eller rörlig. Den betalas av den som lånar, och tas emot av den som lånar ut pengar. Fast ränta innebär att man vid tillfället då lånet tas bestämmer vad kostnaden för lånet ska ligga på hela tiden. Rörlig ränta följer dock en utveckling som bestäms utav efterfrågan och utbud och kan fluktuera över tid. Beroende på vilken typ av lån man tar kan antingen fast eller rörlig ränta vara önskvärt. Det som bestämmer den rörliga räntan är många olika faktorer som kan sammanfattas i den så kallade reporäntan vilket bestäms av riksbanken.

Räntan är kostnaden för att låna pengar

Rörlig räntaSom det allmänna priset på att låna pengar kan räntan variera stort mellan olika lån och aktörer som lånar ut. Det är den som lånar ut som bestämmer vad det ska kosta och man brukar ha olika faktorer i åtanke när man sätter den siffran. När privatpersoner lånar pengar kan det handla om deras kreditvärdighet, ålder, inkomst, stabilt jobb, om man bor ensam eller tillsammans med någon och så vidare. För att hitta bästa räntan bör man kolla runt bland olika banker och jämföra.

När det är ett företag som vill låna pengar går det till lite på samma sätt som för privatpersoner, men den stora skillnaden handlar om vem som är juridiskt ansvarig för lånet. Om man vill så kan man välja en kombination av fast och rörlig ränta, detta är oftast önskvärt om man inte är helt säker på vilket som är det mest kostnadseffektiva. Sedan kan man välja olika bindningstid vilket gör att man kan omförhandla räntan efter en viss tid, till exempel tre månader, 6 månader och så vidare.

Vad bestämmer den rörliga räntan?

Den rörliga räntan följer den så kallade reporäntan, eller styrräntan som den också kallas. Det är en ränta som riksbanken bestämmer utifrån situationen på marknaden just nu. Den kallas ofta för styrränta eftersom den kan påverka marknadsräntorna med direkt effekt. Alla marknadsräntor, vilket är den generella rörliga räntan som är lika för alla banker och låneinstitut, måste då följa styrräntan. Det spelar ingen roll om det handlar om bolån, privatlån eller att man sätter en säkerhet mot en viss form av tillgång som till exempel värdepapper.

Det som gör att riksbanken ändrar i styrräntan är för att försöka göra en positiv inverkan på nationalekonomin, det vill säga landets ekonomi. Genom åren har denna gradvis höjts eller sänkts med två faktorer i åtanke; konjunkturen och inflationsutsikterna. Det är upp till riksbanken att både främja landets ekonomi samt göra vår valuta så handelskraftig som möjligt i ett internationellt sammanhang. Den här uppgiften tilldelades riksbanken 1993 som deras viktigaste huvuduppgift. Inflationstakten ska hållas stabil så att inte pengarna förlorar sin valuta.