Vad menas med ROT-avdrag?

ROT-avdrag innebär att du som privatperson ges en skattereduktion för arbetskostnader med 30% på maximalt 50 000 kr per person och år när du anlitar företag med F-skatt eller person med A-skatt för att utföra arbeten som berättigar till ROT-avdrag av din privatbostadsfastighet. Dock så räknas summan av ROT- och RUT-avdrag (avser hushållsnära tjänster) samman.
Det medför att om du även har RUT-avdrag på 25 000 kr under ett år kan maximalt 25 000 kr användas för ROT-avdrag under samma år. ROT är en akronym för Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad. ROT-avdrag introducerades år 1993. Regelverket har förändrats något över tid. Arbetet måste utföras i din bostad.

ROT-avdrag för företagare

Du som företagare ansvarar för ansökan om skattereduktion till Skatteverket gällande ROT för din kund. Efter att du har utfört arbetet ska du som företagare göra avdrag på arbetskostnaden på fakturan till kund. Begäran om ROT-avdrag ska göras senast 31 januari året efter att kunden har betalt fakturan.
För att du som företagare ska erhålla utbetalning för gjort ROT-avdrag krävs, förutom att kunden har rätt till ROT-avdrag och har betalat fakturan till dig, att du som företagare anmäler till Skatteverket antal arbetade timmar, vilken typ av ROT-arbete som utförts, vilken ersättning som debiterats för material samt övrig ersättning än arbete och material, t.ex. resekostnader.
  • ROT-avdrag ger skattereduktion med 30% för arbetskostnader upp till maximalt 50 000 kr per år, vilket gör det billigare att bygga om och renovera.
  • ROT-avdrag beviljas endast för arbeten som utförs i din privata bostadsfastighet.
  • Det är du som företagare som ska skicka in ansökan till Skatteverket för att få ersättning.

Vad händer om kunden redan utnyttjat maximal skattereduktion för ROT?

Då kommer Skatteverket inte att betala dig. Du får då vända dig till kunden för att få betalt för den preliminära skattereduktion du angett på din faktura till kunden. Du bör ange på fakturan att kunden får betala denna del om Skatteverket inte beviljar avdraget,

Vilka ROT-arbeten ger rätt till skattereduktion på arbetskostnaderna?

Alla arbeten som utförs på din privata bostadsfastighet som är av karaktären renovering, ombyggnad eller tillbyggnad ger rätt till ROT-avdrag. Du kan även få ROT-avdrag för att bygga om ett bostadshus som dina föräldrar bor i under förutsättning att det är du som äger det.

Vilka uppgifter ska en faktura innehålla för att ROT-avdrag ska ges?

Din faktura till kunden ska innehålla kundens namn, adress, fastighetsbeteckning samt en specifikation på vilket arbete som du har utfört. Uppdelning ska ske på arbetskostnad och antalet arbetade timmar, material samt eventuellt övriga kostnader, t.ex. resekostnader. Utöver det ska sedvanliga upplysningar om fakturadatum m.m. framgå.

Vilka krav måste köparen uppfylla för att få ROT-avdrag beviljade?

Köparen måste vara minst 18 år vid beskattningsårets utgång, bosatt och arbeta i Sverige, samt äga den privata bostadsfastigheten som renoveras, byggs om eller byggs till. Köparen måste även betala tillräckligt mycket skatt samt betalt fakturan för uppdraget innan årsskiftet för att kunna beviljas ROT-avdrag under beskattningsåret.

Vilka krav ställs på utföraren för att ROT-avdrag ska kunna beviljas?

Utföraren måste vara ett svenskt företag som innehar F-skattsedel eller en person med A-skattsedel. Om du som köpare anlitar en person med A-skattsedel får du göra avdrag för arbetet som motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen.