Royalties är de ersättningar som de som äger ett verks immateriella rättigheter får när dessa licensieras ut. Den här ersättningstypen tas ofta emot av yrkesgrupper som musiker, fotografer, konstnärer, kompositörer och uppfinnare. Storleken på ersättningen samt andra villkor som hur den ska betalas ut regleras genom licensavtal.

Royalties

  • Royalties är ersättningar som betalas ut till de som äger verks immateriella rättigheter.
  • Storleken på en royalty regleras via licensavtal.
  • Royalites betals ut till de som bedriver vetenskaplig, konstnärlig, litterär eller liknande verksamhet.
  • Inom flera branscher finns förvaltningsorganisationer för upphovsrätt som tar betalt och fördelar royalties till medlemmarna.
  • Roylaties beräknas ofta som procentsatser på uppnådda försäljningsintäkter. De kan även betalas ut som engångsersättningar.
  • Royalties kan ärvas, upphovsrätten gäller i 70 år efter att upphovsmannen avlidit.
  • Ordet kommer från det fornfranska ordet för kunglighet, ”roialté”.

Hur beräknas royalties?

En royalty behöver inte vara ett fast belopp. Den brukar baseras på på sådant som försäljning, hur många exemplar som tillverkas av en produkt eller hur många spelningar som den framförs vid. Det är vanligt att royalties beräknas som procentsatser på uppnådda intäkter vid försäljning. De kan även betalas ut som en engångsersättning.

Det är även möjligt att ärva någon annans royalties om man är efterlevande, arvtagare eller testamentestagare. Upphovsrätten gäller i 70 år efter att upphovsmannen avlidit. Upphovsmannen kan välja att ge detaljerade förklaringar hur det specifika verket ska komma att få användas av de som är efterlevande.

Hur beskattas royalties?

Skatteverket har mycket tydliga riktlinjer för beskattningen av royalties. Dessa inkomster av litterär, konstnärlig eller vetenskaplig karaktär beskattas vanligen som inkomst av näringsverksamhet. Om kriterierna för näringsverksamhet inte uppfylls (avseende självständighet, vinstsyfte och varaktighet) så ska dessa typer av inkomster istället tjänstebeskattas. Även en ärvd royalty ska beskattas.

Den som mottar royalties på grund av uppdrag ska betala sociala avgifter. Den som bedriver näringsverksamhet betalar i vanliga fall F-skatt och betalar egenavgifter. För den som har A-skattesedel så är det den som betalar ut ersättningen som ska betala arbetsgivaravgifter. Detta är oberoende av om inkomsten beskattas som näringsverksamhet eller tjänst.