Vad är RUT-avdrag?

RUT-avdrag innebär att du som privatperson ges en skattereduktion för arbetskostnader på maximalt 25 000 kr per person och år (yngre än 65 år) respektive 50 000 kr (äldre än 65 år) vid anlitande av företag för utförande av hushållsnära tjänster (t.ex. städning, trädgårdsskötsel, snöröjning, barnpassning och IT-tjänster). Arbetet måste utföras i din bostad.
[Skatteverkets regler:www.skatteverket.se]

RUT-avdrag infördes år 2007. Syftet var att stimulera tjänstesektorn för hushållsnära tjänster och minska s.k. svartarbete inom detta område genom att göra tjänsterna billigare för privatpersoner och därigenom skapa förutsättningar för att utveckla företagande inom hushållsnära tjänster. RUT är en förkortning av Renhållning, RUT-avdrag kan beviljas även för barnpassning i hemmet.

Så hanterar du RUT-avdrag som företagare

Du som företagare ansvarar för att ansöka om skattereduktion till Skatteverket för RUT åt din kund. Efter att du utfört arbetet ska du som företagare göra avdrag för arbetskostnaden på fakturan till din kund. Begäran om utbetalning av RUT-avdrag ska göras senast 31 januari året efter att kunden erlagt betalning.
För att du som företagare ska erhålla utbetalning för gjort RUT-avdrag krävs, förutom att kunden har rätt till RUT-avdrag samt betalt sin faktura till dig, att du som företagare anmäler till Skatteverket antalet arbetade timmar, vilken typ av RUT-arbete som utförts, vilken ersättning du debiterat för material samt övrig ersättning än arbete och material, t.ex. resekostnader.

RUT-avdrag ger en skattereduktion med upp till 50% av arbetskostnaden vid utförande av hushållsnära tjänster som utförs din bostad. Kunden måste vara äldre än 18 år och obegränsat skattskyldig i Sverige. Du har rätt att även få RUT-avdrag om du betalar för hushållsnära tjänster som utförs i dina föräldrars bostad.

Vilka trädgårdsarbeten ger rätt till RUT-avdrag?

Du kan få skattereduktion på arbetskostnaden för

  • häck- och gräsklippning,
  • krattning och ogräsbekämpning,
  • mossbekämpning, oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller kemikalier
  • fällning, beskärning, klippning och bortkörning av träd och buskar
  • röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning
  • höstgrävning av trädgårdsland och omgrävning av kompost

Kan jag få RUT-avdrag för att magasinera möbler i anslutning till att jag säljer min bostadsrätt?

Ja. Du får avdrag för att flytta möbler och annat bohag till magasinering i anslutning till fotografering, visning av lägenheten och andra förberedelser som har ett direkt samband med flytten. Magasinering måste vara kortare än två år för att ge avdragsrätt.

Kan jag få RUT-avdrag för IT-tjänster?

Du kan få RUT-avdrag för vissa IT-tjänster, t.ex. installation av programvara och operativsystem, felsökning och avhjälpande av hårdvarufel, men för att avdrag ska beviljas måste arbetet utföras i din bostad. Det medför att rådgivning via telefon eller e-post, eller på plats hos IT-butik, inte ger rätt till RUT-avdrag.

Vad händer om kunden redan utnyttjat maximal skattereduktion för RUT?

Då kommer Skatteverket inte betala dig. Du får då vända dig till kunden för att få betalt även för denna del. På din faktura till kunden bör det framgå att om Skatteverket inte beviljar RUT-avdrag ska kunden betala även motsvarande belopp till ditt företag för utfört arbete.