SA-skatt är en förkortning för ”särskild A-skatt”. Denna form av skatt betalas oftast av personer med inkomster där ingen inbetalning av preliminärskatt görs. Det kan gälla delägare i kommandit- eller handelsbolag som samtidigt har en anställning där A-skatt dras. Det kan också gälla personer som har tjänst i utlandet eller de som ska betala fastighetsskatt.

SA-skatt

  • SA-skatt är en förkortning av särskild A-skatt
  • För att få SA-skatt krävs ett beslut från Skatteverket
  • Ansökan om SA-skatt görs genom att en preliminär inkomstdeklaration skickas in
  • SA-skatt kan betalas av delägare i handelsbolag
  • Det går inte att ha både SA-skatt och F-skatt
  • Näringsidkare som inte kan få F-skatt kan i stället få SA-skatt
  • Personer med inkomster från en utlandstjänst kan få SA-skatt

Vad är SA-skatt?

SA-skatt är en särskild form av skatt som personer som har A-skatt kan få efter beslut av Skatteverket. Genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration kan man söka om att få SA-skatt, och därefter framgår av Skatteverkets beslut hur mycket pengar som kommer att dras från skattekontot varje månad.

SA-skatt är vanligast vid olika former av inkomster där ingen inbetalning av preliminärskatt görs. Om den skattskyldige har en anställning drar arbetsgivaren skatt på den lön som betalas ut, medan personen själv ska betala in den skatt som inte täcks av avdraget. Den skattskyldige är själv ansvarig för att betala in skatten senast på förfallodagen.

Vem betalar SA-skatt?

Denna form av skatt betalas oftast av personer som ska betala preliminär skatt på andra inkomster än näringsverksamhet. Det kan gälla personer som är delägare i ett handelsbolag, eftersom skatt och sociala avgifter ska betalas på deras andel av vinsten i bolaget, men det kan även gälla fastighetsägare.

Andra som kan få beslut om SA-skatt är till exempel personer som ska betala förmögenhetsskatt, den som har inkomster från en tjänst i utlandet, eller i vissa fall näringsidkare om de av något skäl inte kan ha F-skatt. Det går inte att kombinera SA-skatt med F-skatt.