Särskild A-skatt är en skatt som betalas efter särskilt beslut från Skatteverket. Denna form av skatt betalas oftast av personer som har inkomster där inbetalning av preliminärskatt av olika skäl inte görs, till exempel delägare i handelsbolag, personer som ska betala fastighets- eller förmögenhetsskatt eller som har inkomster av utlandstjänst.

  • SA-skatt är en förkortning av särskild A-skatt
  • Särskild A-skatt fås efter beslut från Skatteverket
  • Du kan ansöka om särskild A-skatt genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration
  • Personer med utlandsinkomster kan få särskild A-skatt
  • Särskild A-skatt kan betalas av delägare i handelsbolag
  • Näringsidkare som inte kan få F-skatt kan i stället få särskild A-skatt
  • Särskild A-skatt kan inte kombineras med F-skatt

Vad är särskild A-skatt?

Särskild A-skattPersoner som har A-skatt kan även ha särskild A-skatt, förkortat SA-skatt. Denna skatt får man efter beslut av Skatteverket. Genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket kan du få beslut om sådan särskilt debiterad A-skatt, vilket är vanligast vid olika former av inkomster där ingen inbetalning av preliminärskatt görs.

Vid särskild A-skatt drar arbetsgivaren av skatt för den lön som betalas ut, medan den skattskyldige själv betalar in den skatt som inte täcks av det avdraget. Den skattskyldige är då själv ansvarig för att betala in skatten senast den aktuella förfallodagen (oftast den 12:e varje månad).

Vem får särskild A-skatt?

Särskild A-skatt betalas av personer som inte är näringsidkare men som ändå av något skäl ska betala preliminär skatt. Detta kan gälla personer med en anställning som även är delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag, eftersom skatt och sociala avgifter ska betalas på deras andel av vinsten i bolaget.

Det kan även gälla personer som ska betala in fastighets- eller förmögenhetsskatt eller personer som av något skäl har inkomster som det inte dras preliminär skatt på, som inkomster från utlandstjänst. Näringsidkare kan få särskild A-skatt om de av något skäl inte kan ha F-skatt. Det går inte att ha både särskild A-skatt och F-skatt.