I lagstiftningen som rör aktiebolag finns det bestämmelser om firmatecknare. Firmatecknare för ett företag är i de vanligaste fallen företagets styrelse eller verkställande direktör. Lagen gör att det finns en möjlighet för både bolagets styrelse och verkställande direktör att utse en särskild firmatecknare, eller flera.

  • Ett aktiebolag, alltså en juridisk person, kan inte skriva under avtal
  • Ett aktiebolag måste ha en firmatecknare som skriver under avtal
  • Medlemmarna i ett företags styrelse kan vara firmatecknare
  • Även en verkställande direktör kan vara firmatecknare, med vissa begränsningar
  • Om firmatecknaren varken är styrelseledamot eller verkställande direktör, kallas personen särskild firmatecknare
  • En särskild firmatecknare (eller flera) måste anmälas till Bolagsverket
  • Bland annat aktiebolagslagen reglerar bestämmelser om särskild firmatecknare
Automatisera din bokföring med Dooer – Fota underlagen, resten sköter appen – Läs mer!

Allmänt om firmatecknare

Ett bolag, som är en juridisk person, kan inte komma överens om eller skriva under några avtal för företaget. Då behöver företaget en (eller flera) firmatecknare som kan göra det. Både styrelse och verkställande direktör har möjligheten att delegera rätten att skriva under avtal till någon annan.
Särskild firmatecknare
Styrelsen i ett företag har en firmateckningsrätt som är obegränsad. Styrelsen i ett företag brukar vanligtvis delegera en stor del av firmateckningsrätten till sin verkställande direktör, som i sin tur ger delegering till andra personer (till exempel chefer av olika slag) att fatta beslut och rätt att teckna i firman.

Hur utses särskild firmatecknare

I ovanstående exempel handlar det om fullmakt, så länge personerna inte är registrerade som särskilda firmatecknare. För att bli kallad särskild firmatecknare, ska personen varken företräda en hel styrelse eller vara verkställande direktör i firman. Bolagsverket ska kunna registrera vem eller vilka som är särskild firmatecknare.

Så fort särskild firmatecknare utses måste firmateckningen enligt bestämmelser alltid fyllas i och anmälas till bolagsverket på nytt. Styrelsen kan alltså besluta att en person eller flera kan teckna firman. Det kan röra sig om personer som finns i styrelsen eller inte. Bolagsverket har mer information om detta.