Arbetsförmedlingen erbjuder ett program som kallas för särskilt stöd vid start av näringsverksamhet. Bidraget är till för att du ska kunna försörja dig under starten av din verksamhet. Innan du kan få bidraget så utgår arbetsförmedlaren från dina erfarenheter och bedömer dina förutsättningar till att få ett arbete.

Särskilt stöd vid start av näringsverksamhe

  • Under högst sex månader kan man få ett ”Stöd till start av näringsverksamhet”.
  • Din affärsidé blir prövad av en konsult som bedömer om försörjningsstödet behövs.
  • Arbetsförmedlingens starta eget bidrag riktar sig främst till vissa prioriterade grupper.
  • Arbetsförmedlingens program är utformad till att få arbetslösa i sysselsättning.
  • Stöd till start är inte pengar för utrustning och varulager, utan är ett fortsatt försörjningsstöd.
  • Du måste ha en lönsam affärsidé som senare ska kunna gynna din försörjning.
  • Upp till 60000 kronor kan ersättningen vara och kan användas exempelvis till utrustning och lagerlokal.

Krav från Arbetsförmedlingen

Det finns flera olika bidrag att söka för dig som nyföretagare eller som planerar att starta eget. För att få arbetsförmedlingens starta eget bidrag, så måste du ha varit arbetslös under en viss period samt att du måste ha förutsättningarna till att kunna driva ett företag för att kunna få bidraget.

Du måste uppfylla något av arbetsförmedlingens krav som exempelvis att vara minst 25 år och anmäld som arbetssökande eller vara ung med en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga. Är du 18 år och står en lång bit ifrån arbetsmarknaden på grund av vissa skäl, så är även det ett annat krav som kan uppfyllas.

Fler offentliga aktörer att ansöka bidrag från

Bidrag till din näringsverksamhet går att söka på fler ställen än hos Arbetsförmedlingen. Du kan ansöka om regionalt bidrag för företagsutveckling hos Tillväxtverket och kan sökas av privatägda, små eller medelstora företag i gles- och landsbygd. Hos Almi kan du ansöka om deras Mikrolån, som erbjuds till alla entreprenörer som vill starta ett nytt företag.

Är du kvinna och vill starta en näringsverksamhet så finns det även ett starta eget bidrag för endast kvinnor. Bidraget finns för att kvinnor som varit utan sysselsättning under en längre period, ses som en mer prioriterad grupp inom ett starta eget bidrag. Du kontaktar Arbetsförmedlingen på din ort om du vill ansöka om bidraget.