Vad är Semesterlön?

Alla anställda har rätt till semester, och under den tid man är ledig får man något som kallas för semesterlön. Rätten till denna lön är reglerad i semesterlagen och i det kollektivavtal som arbetsgivaren tecknar med ett fackförbund. För att få lönen måste denna dock vara intjänad under året. Semesterlön grundas också på föräldraledighet och sjukskrivning.

Enkelt förklarat är semesterlönen den vanliga lönen, plus ett tillägg som tillsammans utgör semesterlönen. Denna lön beräknas enligt två modeller (en tredje gäller kollektivavatalen).

  • Procentregeln
  • Sammalöneregeln

Semestertillägget som tillkommer, är minst 0,43 % av ordinarie lön per semesterdag eller 12 % av de rörliga lönedelarna som eventuellt kan vara aktuella. Rörliga delar kan vara ob-ersättning, provision o.s.v.

Så beräknas semesterlönen

Arbetsgivare utan tecknat kollektivavtal, kan beräkna semesterlönen enligt sammalöneregeln. Då innebär det att man tar den ordinarie månadslönen och fasta lönetillägg och lägger på 0,43 % för varje semesterdag. Har man veckolön gäller 1,82 %. Om det finns rörliga lönedelar under semesteråret, så tar man 12 % av summan av dessa.
Finns det många rörliga lönedelar (10 % eller mer), kan dock procentregeln vara aktuell. Då tas 12 % av hela lönen under intjänandeåret och delas sedan med 25. Man får då summan av semesterlönen för varje semesterdag. Procentregeln tillämpas i stort sett alltid för anställda som har en varierande sysselsättningsgrad under året.
  • Semesterlönen är lön som betalas ut i samband med semester för anställda – den beräknas på den vanliga lönen och lönetilläggen, d.v.s rörliga löner
  • Den beräknas främst enligt två modeller (procentregeln och sammalöneregeln) och är reglerad enligt kollektivavtal och semesterlagen
  • Semesterlönen är också grundad på sjukskrivning (180 dagar/år) och föräldraledighet (120 dagar/år)

När betalas semesterlönen ut?

Semesterlönen betalas vanligen ut månaden efter semestern. Detta gäller dock en del – den andra delen betalas ut vid semesterårets slut eller månaden efter semesterårets slut. Det är tillägget på rörliga lönedelar som betalas ut i det senare skedet. Semesterårets slut infaller vanligen vid den 31 mars. För timanställda kan andra villkor gälla.

Har alla rätt till semesterlön?

Ja, enligt semesterlagen har alla rätt till semesterlön, oavsett om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal eller inte. Dock beror det på när man anställdes under året. Semesterlönen grundas nämligen till stor del på intjänandeårets löner. En person som anställs efter 31 augusti har endast rätt till fem betalda semesterdagar fram till semesterårets slut.

Hur fungerar semester utan semesterlön?

Även den som ännu inte har tjänat in tillräckligt med semesterlön, har nästan alltid rätt att ta ut viss semester under året. I detta fall är dock semesterlönen obefintlig, vilket innebär obetald semester. Då görs istället ett avdrag från månadslönen, såvitt man inte begär förskottssemester som då blir en skuld till arbetsgivaren.

Vad är semesterlöneskuld?

Detta är egentligen en mycket enkel fråga och svaret är den skuld som arbetsgivaren drar på sig under intjänandeåret och som sedan ska betalas ut i semesterlön och semesterersättning. Den ökar alltså när en anställd arbetar som vanligt och minskar när denna tar ut betald semester eller får sin semesterersättning.

Hur många dagar gäller semesterlönen?

Alla anställda har rätt till 25 dagar semester under ett år och fyra veckors sammanhängande semester under sommaren. Det betyder att semesterlönen ska betalas för 25 dagar om den anställde har arbetat full tid under ett intjänandeår. En anställd kan dock spara 5 semesterdagar per år i högst 5 år.