Vad menas med SIE-format?

SIE-formatet finns i flera olika filformat men är en standard som används av främst ekonomiprogram. Det är ett format som har tagits fram i Sverige för att på ett enkelt sätt kunna överföra data mellan olika programvaror men även till myndigheter, exempelvis Skatteverket. En SIE-fil är på sätt och vis en textfil som innehåller data.
Filformatet kom till i början av 1990-talet då allt fler bokförings- och deklarationsprogram började användas. Man insåg snart att det fanns ett behov av att överföra information mellan programmen och eftersom BAS-kontoplanen är väl etablerad i Sverige fanns en god möjlighet till att lyckas med detta. Idag kan man även överföra SIE-formatet till både Skatteverket och banker.

Vilka står bakom SIE-formatet?

En intresseförening som heter SIE-gruppen står idag för utveckling och administration av standarden för SIE-formatet. Föreningens ändamål är bland annat att:

 • utveckla och underhålla det standardiserade filformatet,
 • arbeta för en effektiv och okomplicerad användning av formatet,
 • nyttja medlemmarnas intressen av att ha ett standardiserat format och överföring av data.
Bland de 30-tal medlemmarna i föreningen finns representanter från de största redovisningsystemen så som: BL Info, Visma, Fortnox, Edison och Hogia. Det finns även representanter från Skatteverket och Statistikmyndigheten bland medlemmarna. Dessutom finns medlemmar som ger ut litteratur inom redovisning samt redovisningskonsulter. Det är med andra ord en mycket kompetent grupp av människor.
 • SIE-formatet är ett filformat som används för att överföra data mellan olika redovisningssystem.
 • SIE-formatet används även till att överföra information så som momsdeklarationer och arbetsgivardeklarationer, till myndigheter.
 • Bakom SIE-formatet står intresseföreningen SIE-gruppen. Bland föreningens medlemmar finns representater från Skatteverket, Statistikmyndigheten, företag som utvecklar redovisningssystem, författare av redovisningslitteratur samt redovisningskonsulter m.fl.

Vilka program kan använda SIE-formatet?

Eftersom SIE-gruppen arbetar för att formatet ska vara en säker och standardiserad lösning så klarar de allra flesta redovisningsprogrammen som finns på det svenska språket av att importera och exportera SIE-formatet. Formatet får användas av alla men endast de som är medlemmar i SIE-föreningen kan bli godkända.

Vilka program är godkända för SIE-formatet?

Följande program är godkända enligt föreningen:

 • BL Administration
 • Briljant Ekonomisystem
 • Edison Bokföring/Byrå/Ekonomi
 • Fortnox Bokföring/Fakturering
 • Hogia Affärssystem/Ekonomisystem
 • Hogia Compact Edision
 • Hogia Small Office
 • Kontek Lön
 • Magenta Bokföring
 • Mamut One Office/Enterprise
 • Norstedts Bokslut/Koncern/Revision/Transaktionsanalys
 • Pyramid Business
 • REAL Fastighetssystem
 • SoftOne Proffessional/XE
 • StepOne
 • Visma Administration
 • Visma Anläggningsregister
 • Visma Avendo
 • Visma Bokföring/Compact 500/750/1000/1500/3000
 • Visma eEkonomi/Skatt/Lön/Revision/Skatt/Skatt Proffs/Koncern

Varför finns det olika filformat inom SIE-formatet?

Precis som allt inom IT-branschen så utvecklas formatet ständigt i samband med att behov förändras och tillkommer. SIE-filformatet finns i sex olika typer:

 • Typ 1
 • Typ 2
 • Typ 3
 • Typ 4
 • Typ 4i
 • Typ 5

Typ 5 är den senaste som man har moderniserat på flera sätt.

Är mina gamla SIE-filer oläsbara nu när det finns en ny typ?

Nej det ska de inte vara. En av målsättningarna med SIE-standarden är att filer som är exporterade med de äldre versionerna alltid ska vara läsbara av den nya standarden. Därför kommer aldrig de gamla versionerna att bli oläsbara.

Kan man öppna en SIE-fil med ett ordbehandlingsprogram?

Ja det är inga problem att göra. Dessutom arbetar man för att filerna ska vara så lättlästa som möjligt. Anledningen till detta är för att man enkelt ska kunna kontrollera funktionen i de system man vill tillämpa SIE-formatet i. Om filerna vore krypterade skulle detta vara svårare.