SjuklöneperiodDe första fjorton dagarna under en anställds sjukdom kallas för sjuklöneperiod. Då är det arbetsgivaren som är ansvarig för handläggning och sjukersättning. Första dagen är karensdag och då betalar inte arbetsgivaren någon ersättning. Dag 2-14 ska arbetsgivaren dels bedöms arbetsförmåga hos den som är anställd.

  • Sjuklöneperioden pågår de första 14 dagarna av en anställds sjukdom
  • Dag 1 är karensdag och då får den anställde ingen ersättning
  • Arbetsgivaren ansvarar för ersättningen de följande 13 dagarna
  • På dag 8 måste den anställde lämna in läkarintyg
  • Arbetsgivare måste bedöma den anställdes arbetsförmåga under sjuklöneperioden
  • Dag 15 tar försäkringskassan över ersättningen och bedömning av arbetsförmågan
  • När försäkringskassan tar över, ska arbetsgivare delta i rehabiliteringen

Arbetsgivarens – försäkringskassans ansvar

Efter sju arbetsdagar (det viss säga från och med dag nummer 8) ska den anställde ha visat upp ett sjukintyg från läkare eller sjuksköterska. Sjukintyget är till god hjälp när arbetsförmågan ska bedömas. När den anställde är sjuk från och med dag 15 tar försäkringskassan över ansvaret för handläggning och utbetalning av ersättning.

Den som är anställd tillsvidare och den som garanterats en månads arbete ska få sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna av sjukdomen. Är någon anställd mindre än en månad finns det speciella regler. Men då måste den anställde ha varit på sitt arbete minst fjorton dagar i rad.

Mer om de fjorton första dagarna

Om den anställde har någon frånvarodag under sina första anställningsdagar, och inte har ett giltigt skäl, räknas det inte med i dessa 14 dagar. Om den anställde varit anställd tidigare på samma arbetsplats, ska de dagarna räknas med, om det inte gått 14 dagar mellan de olika anställningarna.

Om den anställde börjar arbeta igen, men blir sjuk inom fem dagar igen, räknas det in i föregående sjuklöneperiod. Det finns undantag i reglerna om denna period och det är viktigt att veta vad som gäller. Försäkringskassan kan ge information om allt du undrar över gällande sjuklöneperiod, till exempel hur du räknar ut den.