Det kan hända att du blir sjuk under en längre tid någon gång i livet, det kan både röra sig om fysiska sjukdomar och hinder eller psykiska sådana. Om du är sjuk och inte kan arbeta under en längre tid kan du ha rätt till sjukpenning. Om du arbetar och blir sjuk sjukanmäler du dig till din chef. De första 14 dagarna betalas då en sjuklön ut till dig, men om du är fortsatt sjuk efter det får du vända dig till Försäkringskassan, där du alltså ansöker om sjukpenningen. Du kan också ansöka om sjukpenning om du är arbetslös, men processen ser då lite annorlunda ut. På Försäkringskassans hemsida får du all information du behöver om detta, men på den här sidan får du en övergripande bild av hur det fungerar.

Sjuk om du har ett arbete

De flesta av oss har ett arbete, och då sjukanmäler du sig som vanligt till din chef. Efter 14 dagar måste du dock anmäla din sjukdom till Försäkringskassan för att fortsatt kunna få ut pengar. På Försäkringskassans hemsida kan du själv räkna ut hur mycket pengar du har rätt till, men räkna med att du har rätt till 80 % av din vanliga lön under tiden du är sjuk. Som högst kan du dock få 725 kronor per dag i sjukpenning.
Sjukpenning
Sjukpenningen betalas ut till dig i 364 dagar. Om du skulle vara sjuk en längre tid än så kan du återigen ansöka om sjukpenning, och kan då få 75 % av din vanliga inkomst. Om du anses ha en allvarlig sjukdom kan dessa regler se lite annorlunda ut. Du behöver inte vara sjukskriven på 100 %, utan kan också ansöka om sjukpenning på till exempel 75 %, 50 % eller 25 % etc. Då får du givetvis en lägre summa i sjukpenning, eftersom du till viss del kan arbeta.

Sjuk om du är arbetslös

Det är inte bara personer med fast jobb som kan ha rätt till sjukpenning, du kan även ansöka om det hos Försäkringskassan om du till exempel är arbetslös. Reglerna ser då lite annorlunda ut. Du ska till exempel kunna bevisa (genom ett sjukintyg etc.) att du inte kan söka eller ta ett arbete för tillfället, och dessutom vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Du ska också vara försäkrad i Sverige, vilket du är automatiskt om ditt senaste arbete var här i landet.

Även i detta fall får du ut ca 80 % av din lön från ditt förra arbete. Du kan högst få 543 kronor per dag. Om du skulle vara sjuk under en längre tid kan en handledare hjälpa dig med allt som behövs för att du fortsatt ska kunna få din sjukpenning. Med din handläggare kan du också diskutera och planera hur du eventuellt ska göra för att återigen få och komma in i ett arbete, bland annat med hjälp av Arbetsförmedlingen.