Vad är Sjukskrivning?

Sjukskrivning är till för både anställda och folk som driver egen firma och tillämpas när sjukdom inträffar. Man har då rätt till att få en tids paus från arbetet för att återhämta sig. Under den tiden är man berättigad sjuklön som sedan övergår i sjukpenning. Den första sjukdagen är karensdag och man får då ingen lön.
En anställd måste sjukanmäla sig direkt när denne behöver stanna hemma från arbetet. Efter ett visst antal dagar krävs sjukintyg som både ska ges till arbetsgivaren och Försäkringskassan om sjukskrivningen skulle dra ut på tiden. De första 14 dagarna har man sjuklön från arbetsgivaren – sedan tas ärendet om hand av Försäkringskassan som betalar ut sjukpenning.

Så påverkar sjukskrivning dig som företagare

I den mån du har anställda, så är det deras plikt att rapportera om sitt sjukdomstillstånd till dig. Sjuklönen är 80 % av den anställdes lön och betalas dag 2-14. När de 14 dagarna har passerat är det din plikt att göra en sjukanmälan till Försäkringskassan, i din anställdes ställe.
Har du istället en enskild firma och blir sjuk, så är det du som ansvarar för att ta kontakt med Försäkringskassan och ansöka om sjukpenning. Detta måste göras från första dagen för att inte gå miste om något. Du kan välja hur många karensdagar du vill ha. Om du glömt att välja, får du automatiskt 7 dagar.
  • En sjukskrivning börjar med karensdagar utan ersättning för att sedan övergå i sjuklön och slutligen sjukpenning från Försäkringskassan.
  • En person med enskild firma ansvarar själv för antalet karensdagar och att ansöka om sjukpenning.
  • Som anställd har man rätt till 80% sjuklön dag 2-14, sedan kontaktar den anställde och arbetsgivaren Försäkringskassan för en bedömning angående rätt till sjukpenning.

När krävs sjukintyg?

Vanligtvis är det från dag 8 som arbetsgivaren kommer att kräva sjukintyg, men denne kan också be om ett sådant redan från första dagen om det anses relevant. Det som dock alltid är viktigt att komma ihåg är att anmäla sjukdom till arbetsgivaren redan från dag 1.

Kan karensdagen kompenseras?

Normalt ges ingen ersättning för den första sjukdagen, så kallad karensdag. Dock tillåter många arbetsgivare personer att istället ta ut en kompdag eller en semesterdag om man vet med sig att sjukdomen bara kommer att hålla i sig en dag. Tyvärr har man lagt märke till att detta bidrar till ett mörkertal gällande sjukskrivningar.

Hur fungerar en halv sjukdag?

Det finns naturligtvis många som känner sig krassliga under dagen och går hem. Då får man bara betalt för de timmar man varit på arbetsplatsen. Stannar man hemma ytterligare, dagen efter, så räknas det som en del av karensdagen och de 4 första timmarna av denna är ersättningsfri.

Vad menas med en plan för återgång till arbetet?

Har en anställd varit sjukskriven mer än 30 dagar och förväntas fortsätta med det i minst 30 dagar till, så måste du som arbetsgivare se till att en planering för återgång till arbete påbörjas. Det innebär att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, eller gör ett rehabiliteringsarbete.

Vad gäller vid sjukskrivning p.g.a. arbetsskada?

Om en anställd skulle råka ut för en arbetsskada på arbetsplatsen och vara tvungen att sjukskriva sig på grund av den, så kan den anställde få en hundraprocentig lön från och med den 15:e dagen upp till dag 360. Dock måste arbetsgivaren ha tecknat kollektivavtal eller har en AFA-försäkring.