Alla personer som är skattskyldiga ska ha ett skattekonto. Skattskyldig blir man när man har någon form av inkomst. Även om man tjänar pengar från ett annat land ska man skatta i Sverige så länge man bor här, så länge man är folkbokförd i Sverige, eller vistas här i mer än sex månader i rad så är man skattskyldig. Man kan vara begränsat skattskyldig eller obegränsat skattskyldig. Om man är obegränsat skattskyldig så innebär det att man ska skatta i Sverige för alla sina inkomster, oavsett vart de kommer ifrån. Vissa inkomster kan dock vara undantagna från den lagen beroende på regler och avtal som gäller mellan Sverige och landet man får inkomst ifrån. Alla inkomster man har måste dock redovisas och lämnas in till Skatteverket. De som inte är obegränsat skattskyldiga räknas som begränsat skattskyldiga.

Varför betalar vi skatt?

SkattekontoAtt betala skatt är ett sätt att bidra till fortsatt välfärd i Sverige och att alla ska ha samma möjligheter. Tack vare att vi betalar skatt så får alla medborgare samma tillfälle till utbildning, sjukvård och äldreomsorg till exempel, oavsett bakgrund eller familjeförhållanden. Skatten dras alltid av från ens lön och detta kallas för inkomstskatt. Desto mer pengar man tjänar varje månad, desto mer får man betala i skatt. De som har svårt att få ihop ekonomin kan få hjälp av samhället tack vare bidrag finansierade från skattepengar.

Hur mycket pengar man ska betala i skatt varje månad varierar från kommun till kommun då reglerna är olika. För det mesta ligger skatten på runt 29-35 procent av ens bruttolön, som är den summa man får ut innan man betalat skatt. Det man får kvar efter avdragen skatt kallas för nettolön och det är den lönen man har att leva på. För de som har en högre inkomst betalas även skatt in till staten och inte bara till kommunen.

Hur samhället byggs upp av skatt

För många kan det kännas som att en stor del av ens lön försvinner i ett svart hål varje månad, med riktigt så är det inte. Skatten som betalas går till att bidra till landets välfärd och allas chans till ett bra liv. Eftersom alla som är skattskyldiga betalar skatt bidrar det till att alla som behöver får gratis skolgång, tillgång till sjukvård och social omsorg bland annat. Även andra saker som infrastruktur, flyktingmottagningar, miljöarbete, kollektivtrafik och vägar finansieras av skattebetalarna.

Utöver inkomstskatten finns det också några andra typer av skatt som betalas. Det innefattar bland annat mervärdesskatt (så kallad moms), trängselskatt, fordonsskatt och punktskatt. Alla dessa skatter syftar till den kollektiva nyttan i det svenska samhället och gör att alla kan hjälpa till på sitt sätt att bevara välfärden. Som skattebetalare bidrar man alltså till allas lika rättigheter och möjligheter i samhället och inte minst till sig själv den dag man kan vara i behov av någon av samhällets tjänster.