Skattemässig avskrivning är den avskrivning som görs i din eller företagets deklaration. När det gäller avskrivningar finns en hel del regler som kan justera avskrivningen och därmed ett företags resultat. I fallet avskrivningar är reglerna inte alltid glasklara då du kan välja mellan olika alternativ från år till år.

  • Avskrivningar speglar och justerar värdeminskningen på en inventarie
  • Du kan välja mellan olika regler för dina avskrivningar
  • Du kan välja att göra en större avskrivning, en s.k överavskrivning
  • Det finns även fall då underavskrivning blir aktuell
  • Den vanligaste avskrivningstiden är fem år enligt plan
  • Man kan korta eller förlänga avskrivningstiden med förklaring
  • Restvärdet efter avskrivningar är det som återfinns i årsrapporterna

Hur mycket ska skrivas av per år?

Skattemässig avskrivningJust avskrivningar kan göras på många olika sätt och behöver inte göras efter samma regel från år till år. Man pratar om planenliga avskrivningar och även under och överavskrivningar. En överavskrivning till exempel görs för att skriva av en inventarie fortare än plan och därmed sänka värdet på inventarien vilket påverkar resultatet.

Anledningen till att just avskrivningar blir ett lite komplicerat fall är att det finns två regelverk som styr det hela. De planenliga avskrivningarna styrs av civilrättsliga regler medan de skattemässiga avskrivningarna styrs av skatterättsliga regler. De civilrättsliga reglerna syftar till att vara försiktig med att få bolaget att se bättre ut än det är.

Skatterättsliga regler i två former

De skatterättsliga reglernas huvudfokus är att hålla avdragen från att bli för stora. För att göra det hela ännu krångligare så finns även här två regeluppsättningar. räkenskapsenliga och restvärdesavskrivningar. Restvärdes avskrivning är en förenklingsregel som oftast används i mindre företag. Du skriver då av 25% av vad inventarien är värd vid årets början.

Räkenskapsenliga avskrivningar är det som följer tydligast mönster och plan, men även här finns varianter. Du väljer varje år mellan 20- och 30-regeln. 20-regeln skriver av 20% av anskaffningsvärdet per år medan 30-regeln är lite detsamma som restvärdesavskrivning fast med 30%. Det finns massor att fördjupa sig i om intresse finns.