Skatteobjekt är en term som berättar att något är för både privatpersoner och företagare, föremål för beskattning. Reglerna för beskattningen är lite olika beroende på om man är företagare eller privatperson. Men generellt gäller att skatteobjekt är till exempel inkomster från lön, aktier, företag. Skatteobjekt är också förmögenhet i pengar, guld, fastigheter och bostadsrätter.

Skatteobjekt behöver inte vara bara inkomster och förmögenhet utan också allt annat som är föremål för beskattning idag.  Skatteobjekt är också skatt på cigaretter, snus och andra tobaksvaror liksom skatt på alkoholhaltiga drycker och bensin. Framtida skatteobjekt kommer att skapas genom nya politiska beslut, vilket till exempel hände när man införde vägtrafiktullar för motorfordon.

Ökning och minskning i värde på skatteobjekt

Det är väldigt viktigt att hålla sig á jour angående alla värdeökningar och minskningar på de tillgångar som man som företagare har. Det behöver inte vara varulager och maskiner som man gör avskrivningar för, utan även annat som man kanske inte tänker på i vanliga fall.

Skatteobjekt

Hur man bor är en viktig del av en företagares liv. Om man äger sin bostad är den ett skatteobjekt oavsett om den ingår i ens företag eller ej. Det finns skäl att ge akt på vilka förändringar man tänker göra i sitt boende eftersom det kan påverka vilka kostnader man kommer att få.

De 3 viktigaste punkterna för företagare att tänka på är att se över vilka skatteobjekt företaget har i sin ägo.

 1. Vilka skatteobjekt är nödvändiga. Blir skattetrycket lägre om man förändrar ägarbilden på skatteobjekten?
 2. Är skatteobjekten rätt värderade?
 3. Var hittar man billigare skatteobjekt som ändå tjänar sitt syfte väl?

Frågor och svar om skatteobjekt

 • Vad är förändrat skatteobjekt på bostad?
  En villa är ett skatteobjekt som redan har ett värde. Om man vill öka värdet på bostaden så kan man reparera och renovera. Men ett förändrat värde på ett hus inträder om man bygger en till våning eller bygger ut så man får fler rum. Då är skatteobjektet förändrat.
 • Är det moms på bostadsrätten för företagare?
  Bostadsrätten är som bekant ett skatteobjekt. Som företagare måste man betala moms för vinsten vid försäljning av bostadsrätten. Det är bara privatpersoner som är momsbefriade. Det är viktigt att deklarera vinsten av försäljningen det inkomstår som försäljningen sker. Har man sålt i år så skall det deklareras efter årsskiftet.
 • Vad händer om en del av bostaden varit företagets?
  Många företagare använder en del av bostaden som företagsdel. Man måste då fråga sig hur stor del av bostaden som använts som bostad och hur stor del som använts till näringsverksamhet. Om mindre än 50 % av ytan använts till företaget räknas bostaden som bostad, enbart.
 • Får man uppskov med att betala vinstskatt?
  Ja, man kan få dröja med att betala skatten på vinsten vid försäljningen av en bostadsrätt. Vinstskatten på bostadsrätt är relativt låg för närvarande men när man skjuter upp betalningen av vinstskatten så kan det faktiskt hända att skatten är högre året därpå. Så fundera om det är värt risken.
 • När skall vinstskatten betalas?
  Vinstskatten skall betalas den 12 februari året efter försäljningen. Man ska alltså inte vänta med det tills det är dags att deklarera för vinsten eftersom deklarationen skall vara inne efter den 12 februari. Om man betalar vinstskatten först vid deklarationen så får man betala ränta. Om man inte ansökt om uppskov.

Skatteobjekt - Sammanfattning

 • Skatteobjekt är en term som berättar att något är för både privatpersoner och företagare, föremål för beskattning.
 • Skatteobjekt är också förmögenhet i pengar, guld, fastigheter och bostadsrätter.
 • Det är väldigt viktigt att hålla sig á jour angående alla värdeökningar och minskningar på de tillgångar som man som företagare har.