Moms är en förkortning av det tidigare ordet mervärdesomskatt, numera mervärdesskatt. En person som har ett företag har alltid skatteplikt för moms. Det betyder att moms inte är någon inkomst utan en ren skatt som tas ut av konsumenterna och som sedan betalas vidare direkt till Skatteverket.

Skatteplikt för moms

  • Moms är förkortning av och det samma som mervärdesskatt
  • Momsen ska läggas på priset och betalas in som skatt
  • Alla som har företag har skatteplikt för moms och ska deklarera för den
  • Ett företag ska registrera sig för moms och få ett momsregisteringsnummer
  • Det finns momssatser om 25, 12 och 6 % beroende på vara eller tjänst
  • Det finns också varor och tjänster som är helt momsbefriade
  • Skatteverket handlägger och informerar om skatteplikt för moms

Vad ska en företagare göra?

Alla som köper varor eller tjänster betalar också moms. Den ingår oftast i hela priset och syns därför inte för privatpersoner, men en näringsidkare måste betala moms och lämna in en särskild deklaration för den. Därför måste en företagare momsregistrera sig 14 dagar innan verksamheten startas upp.

Efter registreringen skickar Skatteverket ut ett registerutdrag. Där står ett momsregistreringsnummer, som är det samma som ett VAT-nummer. Det står också hur ofta företaget måste deklarera moms. Även om det inte finns någon moms att deklarera någon period, måste en momsdeklaration lämnas in.Observera att momsdeklaration är något helt annat än vanlig deklaration.

Hur stor är momsen?

Nästan alla varor och tjänster ska ha en moms på 25 %, men det finns undantag. Bland annat för livsmedel, hotell och restaurangbesök är det 12 procent moms som gäller. Exempelvis resor med buss och taxi, böcker och konserter har moms på 6 %. Är du osäker ska du kolla detta med Skatteverket.

Det är både varor och tjänster som är momspliktiga. Försäljning ska överstiga ett specifikt belopp, som fastställs av Skatteverket. Vissa varor och tjänster är helt momsbefriade, såsom hälso- och sjukvård, lotterier, artistarvoden med mera. Skatteverket kan svara på alla frågor om skyldighet att betala skatt för moms.