Ett skattetillägg är en avgift som SKV kräver att du betalar om du har lämnat oriktiga uppgifter i din deklaration. Skattetillägget varierar i storlek beroende på omständigheterna kring de oriktiga uppgifterna. Rättar du dina uppgifter innan SKV har hunnit utlysa revision eller fastställt deklarationen undviker du att drabbas av ett skattetillägg.

  • Skattetillägg krävs av skatteverket när du har lämnat oriktiga deklarationsuppgifter.
  • Hur stor avgiften blir varierar beroende på omständigheterna kring de oriktiga uppgifterna.
  • Skattetillägget utdöms inte av domstol utan krävs av SKV.
  • Den som krävs på ett skattetillägg kan inte samtidigt dömas för skattebrott.
  • Om du krävs på ett skattetillägg kan du överklaga beslutet.
  • Du kan helt eller delvis befrias från skattetillägget om det är oskäligt att kräva avgiften.
  • Du som inte lämnar in en inkomstdeklaration krävs på ett skattetillägg.

Vad är ett skattetillägg?

Den som har lämnat oriktiga uppgifter i sin deklaration kan komma att få betala ett skattetillägg. Tillägget är 20 % av den moms eller de arbetsgivarutgifter samt 40 % av den inkomstskatt som har undanhållits. Skattetillägget är inte en brottslig påföljd och döms inte ut av en domstol.Skattetillägg

Även om kravet på ett skattetillägg kommer från skatteverket och inte är ett rättsligt beslut kan personer som krävs på skattetillägg inte dömas för skattebrott. Detta för att det, i juni 2013, slogs fast det skulle strida mot förbudet mot dubbel lagföring. När ett beslut om skattetillägg har fattats har du möjlighet att överklaga det.

Vem får betala skattetillägg?

Som privatperson kan man komma att få betala skattetillägg när du har lämnat oriktiga uppgifter på exempelvis inkomstdeklarationen. Du kan också få ett krav på skattetillägg om du har skönbeskattats exempelvis genom att inte ha lämnat in en inkomstdeklaration. Om det är oskäligt att ta ut hela avgiften för skattebelägget kan du befrias från det.

Om du är medveten om att du har lämnat oriktiga uppgifter och hinner ändra dem innan SKV hunnit meddela revision eller fastställt deklarationen kan du undvika skattetillägget. Tillägget kan variera i storlek beroende på omständigheterna kring felaktigheterna. Handlar det om periodiseringsfel blir tillägget exempelvis 5 % respektive 10 %.