Tidpunkten för när skyldigheten att betala skatt på varor och tjänster inträder kallas för skattskyldighetens inträde. Det är de momsregler som är aktuella vid inträdet som sedan gäller för den transaktionen även om reglerna hinner ändras innan betalning eller fakturering är gjord. För exempelvis entreprenad och byggbranschen finns särskilda regler.

Skatteskyldighetens inträde

  • Skatteskyldighetens inträde är den tidpunkt när ett företag blir skatteskyldigt för en vara eller tjänst.
  • De momsregler som är aktuella vid skatteskyldighetens inträde är de som fortsättningsvis gäller.
  • Skatteskyldigheten innebär att företaget måste betala moms på en vara eller en tjänst.
  • Hur stor momsen är beror exempelvis på kostnaden för varan eller tjänsten.
  • Momsen ska betalas även om varan har beskattats i ett annat EU-land.
  • Vid entreprenadarbete är skatteskyldighetens inträde när entreprenaden tillhandahålls.
  • Gällande varor och tjänster inom bygg- eller anläggningsområdet sker skatteskyldighetens inträde vid fakturering.

Vad innebär skattskyldighetens inträde?

Skattskyldighetens inträde är den tidpunkt då när en skyldighet att betala en särskild avgift till staten inträder. Denna avgift kallas för moms och är en skatt som tas ut på varor och tjänster i Sverige. Den tidpunkt då inträdet sker bestämmer momsreglerna som gäller för den aktuella transaktionen.

De momsregler som gäller vid tidpunkten för inträdet är de regler som ska tillämpas vid exempelvis fakturering. Detta helt oavsett om reglerna har hunnit ändrats innan en fakturering eller en betalning har hunnit ske. Den nämnda skatteskyldigheten träder i kraft när bland annat ett uttag sker, en vara levereras eller när en tjänst tillhandahålls.

Särskilda regler vid skatteskyldighetens inträde

Inom vissa områden finns särskilda regler för skatteskyldighetens inträde. Ett exempel på sådant är när det gäller omsättningen av anläggnings- eller byggtjänster samt varorna som omsätts vid nämnda tjänster. För dem träder skatteskyldigheten som huvudregel in när fakturan för tjänsten ska utfärdas. Detta kallas också fakturadatummetoden.

Ett annat undantag är entreprenadarbeten. Där anses tillhandahållandet ske vid den tidpunkt en godkänd besiktning har genomförts eller när beställaren på något annat vis har godkänt entreprenaden. Det är vid tidpunkten för tillhandahållandet som skatteskyldigheten inträder och således de regler som är aktuella vid det tillfället som gäller.