Skiktgräns för statlig inkomstskatt är en term som används för att förklara vid vilket inkomstbelopp som skyldigheten att betala en statlig inkomstskatt inträder. Begreppet är närliggande termen brytpunkt. Skillnaden mellan de två är att skiktgräns för statlig inkomstskatt inte tar i beaktande den skatteskyldiges grundavdrag.

  • Den statliga inkomstskatten inträder när den skattskyldiges inkomst når en viss nivå
  • Ökar inkomsten ytterligare kan den så kallade värnskatten inträda
  • Inkomsten mellan dessa två nivåer är det skikt för vilket statlig inkomstskatt betalas
  • Den nedre och övre skiktgränsen avgränsar alltså den inkomstnivå för vilken statlig inkomstskatt betalas
  • Skiktgränsen tar inte hänsyn till det grundavdrag som alla har rätt till
  • Genom att lägga till grundavdraget till skiktgränsen räknas brytpunkten fram
  • Brytpunkten är den inkomstnivå med grundavdraget vid vilken den skattskyldige faktiskt betalar statlig inkomstskatt

Statlig inkomstskatt omfattar ett slags mellanskikt

För inkomstslaget tjänst (i vardagliga termer lönearbete) betalar alla som är skattskyldiga i Sverige en grundläggande kommunal inkomstskatt. Denna skattesats bestäms av respektive kommun som också får den inbetalda skatten. Om den skattskyldiges inkomst når en viss nivå inträder ytterligare en skatt, den så kallade statliga inkomstskatten.

Om inkomsten når ytterligare en högre nivå inträder en tredje skattesat, kallad värnskatten. På detta sätt kan skattegrundande förvärvsinkomster alltså delas in i olika skikt. Ett första skikt som omfattas av kommunal skatt, ett mellanskikt som även träffas av statlig inkomstskatt samt ett tredje skikt som blir föremål för värnskatten.

Skiktgränsen är inte den faktiska gränsen

Skiktgräns för statlig inkomstskatt

Den främsta anledningen till att begreppet skiktgräns för statlig inkomstskatt leder till viss förvirring, är att själva skiktgränsen är en teoretisk gräns som skiljer sig från den gräns som faktiskt tillämpas. Eftersom skiktgränsen inte tar grundavdraget i beaktande är den faktiska gränsen (brytpunkten) för när statlig inkomstskatt inträder högre än skiktgränsen.

Exempelvis var den nedre skiktgränsen år 2017 438 900 kronor. Med tillägg av grundavdraget räknar man fram den nedre brytpunkten 452 100 kronor. Det var alltså först när inkomsten översteg 452 100 kronor den statliga inkomstskatten faktiskt tillämpades. Att hålla dessa begrepp isär är dock sällan nödvändigt för enskilda personer, eftersom skatteinbetalningen sker per automatik.