Det är vanligt att ha skulder både för privatpersoner och för företag. En skuld uppstår när du inte i förväg betalar för en vara eller en tjänst. När du eller ett företag köper en vara eller tjänst av ett företag är det i förväg beslutat när skulden ska regleras, och hur. Har du inte betalat tillbaka din skuld i tid, har företaget eventuellt rätt att kräva dig på påminnelseavgifter för att de sänder ut en ny betalningspåminnelse, och till sist begära att Kronofogden utmäter skulden. Har du ett bolån med hus som säkerhet, utmäter banken huset genom kronofogdemyndigheten. I din deklaration anger du varje år dina skulder, och den eventuella ränta du har betalat. Banker och låneinstitut är skyldiga att undersöka din ekonomi innan de ger dig ett lån men du har eget ansvar för att betala tillbaka enligt avtal.

Det kan bli problem med skulder

SkulderEn stor del av Sveriges befolkning har idag skulder. Det handlar då om både stora och små belopp. Det kan förekomma i olika former såsom skulder till banken, skulder till privatpersoner eller skulder till företag. Det är många som handlar en vara på avbetalning, köper lägenhet eller hus med skuldbrev eller som inte klarar av att betala räkningarna och lånar privat. Det varierar vad du som person kan bli beviljad beroende på dina förutsättningar i form av inkomst och huruvida du har medsökande på lånet.

Det blir allt vanligare och mer accepterat att ta lån. Förr var det inte lika vanligt då man hellre betalade med de besparingar man hade samlat ihop till. Det innebar också att man inte kunde ha samma levnadsstandard och inte alltid hade det senaste. Idag är det reklam överallt och det finns stora möjligheter att ta lån för allt möjligt. Det krävs inte ens att du har tillgångar som täcker upp för lånet alltid. Det här betyder också att det ät lättare att sätta sig själv i ekonomiska problem än det var förr.

Positiva och negativa aspekter

Det finns många saker som gör att det kan vara bra att det är lätt att ta lån. Ta till exempel boende. Det är många som inte har ett så stort kontant belopp att lägga ut med en gång som det faktiskt kostar att ta sig in på bostadsmarknaden. Då är det bra att möjligheten finns att få sitt eget hem. Så länge du klarar av att betala av på lånet varje månad innebär det inga problem. Tvärtom så får du en status i samhället som annars hade varit en omöjlighet.

Värre är det när man börjar ta lån till saker som egentligen inte är nödvändigt. Det kan vara att du till exempel har lust att köpa den senaste TV:n eller att du gärna vill ha en ny soffa fast du redan har en fullt funktionell sådan. Det är också där det börjar bli problem för många då det tillslut övergår i en överbelåning som du tappar kontrollen över. Plötsligt har du inte råd att betala räkningarna och det blir en ond cirkel där du sätter dig själv i stora skuldhärvor.