Skuldfrihetsbevis är ett begrepp som används i olika sammanhang. För det första kan det avse ett utdrag från Kronofogdens register som visar att en person eller ett företag saknar mål hos myndigheten. För det andra kan begreppet avse ett liknande utdrag från ett annat land, som behövs när utländska företag ansöker om svensk F-skattesedel.

  • I Sverige kan du ansöka om ett skuldutdrag från Kronofogden
  • Skuldutdraget omfattar olika information beroende på vem som ansöker om det
  • I regel visar det sammanställda skulder i enskilda och allmänna mål, pågående verkställighet samt skuldsanering
  • Myndigheter kan även få information om aktuella mål med anknytning till brott och preskriberade mål
  • Om en näringsidkare har F-skatt behöver dess kunder inte betala skatter och arbetsgivaravgifter
  • För att näringsidkare ska godkännas för F-skatt måste de ha betalt sina skatter och avgifter
  • Utländska företag måste med ett skuldfrihetsbevis visa att de saknar obetalda skatter i hemlandet

F-skattesedel kan vara en stor fördel

SkuldfrihetsbevisAtt utländska företag som vill etablera sig i Sverige ansöker om att bli godkända för F-skatt faller sig naturligt, eftersom detta medför stora fördelar. Om en näringsidkare anger på exempelvis sina fakturor att denne är godkänd för F-skatt, behöver kunden inte själv betala arbetsgivaravgifter och skatter.

Det blir då istället näringsidkarens skyldighet att sköta de inbetalningarna, vilket skapar en smidigare faktureringsprocess. Svenska regler anger att den som ansöker om F-skatt måste ha skött sina inbetalningar av skatter och avgifter. Ett särskilt skuldfrihetsbevis behövs för utländska företag eftersom svenska myndigheter inte har automatisk tillgång till de nödvändiga uppgifterna i utländska register.

Skuldutdrag ger ofta stor tyngd

De skuldfrihetsbevis som Kronofogden utger om svenska personer och organisationer kallas alltså formellt för skuldutdrag. Sådana kan begäras ut av myndigheter, näringsidkare och privatpersoner. Vem som efterfrågar utdraget påverkar vad det innehåller. Särskilt tillståndsgivna kreditupplysningsföretag och myndigheter får reda på mer än personer ur allmänheten.

Eftersom skuldutdrag visar om en person eller ett företag har misskött sin ekonomi kan dessa ge stor tyngd vid ansökan om exempelvis lån eller hyreskontrakt. Det är sådana skuldutdrag som också ligger till grund för kreditupplysningsföretagens registreringar av betalningsanmärkningar, som uppkommer efter vissa åtgärder av Kronofogden.