En av de största utgiftsposterna för många bolag är löner, i alla fall när det handlar om företag som har anställda. Lönekostnaderna kan delas upp i flera delar och en av dem är sociala avgifter. Här förklaras det begreppet lite närmre och varför alla arbetsgivare måste betala sociala avgifter.

  • Sociala avgifter betalas av arbetsgivaren för varje anställd
  • Socialförsäkringen i Sverige finansieras av sociala avgifter
  • Obligatorisk avgift som kan jämföras med en privat försäkringspremie
  • Sociala avgifter går till framtida utgifter för landet
  • Sociala avgifter är en ”osynlig” kostnad för löntagaren
  • Sociala avgifter jämförs ofta felaktigt med skatt
  • Nivån på de sociala avgifterna ändras ofta vid ny regering

Skatt eller sociala avgifter?

Många oinsatta sätter ett likhetstecken mellan skatt och sociala avgifter eller tänker att det sistnämnda är en del av beskattningen av lön. Det handlar förvisso i bägge fall om pengar som går till vår gemensamma statskassa (i stort sett), men det finns också två stora skillnader mellan skatt och sociala avgifter.
Sociala avgifter
Sveriges socialförsäkringssystem kostar stora summor varje år. Varje del av socialförsäkringen finansieras av en motsvarande del sociala avgifter, medan skatt som kan sägas gå till våra ”löpande utgifter” som land. En annan stor skillnad är att skatt betalas av löntagaren och sociala avgifter betalas av arbetsgivaren.

Sociala avgifter – försäkring för framtiden

Som rubriken antyder så går merparten av de sociala avgifter som företaget betalar till att finansiera framtida kostnader för både sina anställda och invånarna i Sverige i stort. Det kan alltså liknas vid den premie som den enskilde betalar till sitt försäkringsbolag för till exempel en framtida lägenhetsbrand eller bilstöld.

Man kallar också ofta dessa avgifter för premier, vilket är anledningen till att det statliga pensionssystemet i Sverige heter premiepension. Andra exempel på utgifter som ska täckas av sociala avgifter är sjukförsäkringen, ersättningar till den som drabbas av arbetsskador eller den som blir utan arbete.