Socialförsäkringen är ett samlingsnamn ur ett försäkringsmässigt perspektiv och innefattar olika trygghetssystem i vårt svenska samhälle. Det är dessa försäkringar som kan ge ett ekonomiskt skydd för de som av någon anledning inte kan arbeta eller har en inkomst. Det kan vara barnfamiljer, personer med olika funktionsnedsättningar och äldre.Socialförsäkringen

  • Socialförsäkringen är ett samlingsnamn ur ett försäkringsmässigt perspektiv och innefattar olika trygghetssystem i vårt samhälle.
  • Dessa försäkringar finns som ekonomiskt skydd för de som av någon anledning inte kan arbeta.
  • De som tar beslut gällande om man har rätt till ekonomiskt skydd är Försäkringskassan
  • Socialförsäkringar delas in i olika kategorier beroende på vilka som omfattas av försäkringen.
  • Exempel på socialförsäkringar är föräldrapenning, bostadsbidrag och sjukpenning.
  • En socialförsäkring kan ge ekonomisk trygghet för barnfamiljer.
  • En socialförsäkring kan ge ekonomisk trygghet vid sjukdomar och funktionsnedsättning.

Vem har hand om Socialförsäkringarna?

I Sverige så kan i stort sett alla som är boende eller arbetar här ta den av den den svenska socialförsäkringen. Socialförsäkringar är en mycket viktig del för att vi ska vara trygga i vårt samhället och har stor betydelse för hela vår svenska samhällsekonomi.

När man ansöker om ekonomisk trygghet så gör man gör detta till Försäkringskassan, som i sin tur tar alla beslut och även betalar ut ersättningen när beslut har fattats. Varje år så omfattas utbetalningarna över 200 miljarder SEK som betalas ut via de svenska Socialförsäkringarna.

Mer om Socialförsäkringar

Alla bidrag och ersättningar så som barnbidrag, föräldrapenning och ekonomiskt skydd för personer som är sjuka eller har en funktionsnedsättning kommer från antingen Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten har hand om pension och annat ekonomiskt stöd rörande äldre och och kvarlevande om någon har gått bort.

Att vi har dessa möjligheter i Sverige gör det möjligt att få ekonomisk hjälp där man har svårt att klara sig själv. Ensamstående föräldrar exempelvis kan få hjälp med bostadsbidrag bland annat. En person som har funktionsnedsättning och inte kan arbeta har rätt att få bidrag via socialförsäkringar för ekonomisk trygghet.