Ett solidariskt ansvar innebär att alla i ett bolag delar lika på skulderna. Detta innebär att om företaget blir skyldig någon pengar, kan denna kräva in betalning från vem som helst av delägarna. Den som står för betalningen kan sedan kräva pengar av de övriga delägarna.

Solidariskt ansvar

  • Solidariskt ansvar innebär att alla delar lika
  • Om en person står för hela skulden har den regressrätt
  • Solidariskt ansvar gäller även vid ersättning för skadestånd
  • Vid äktenskap gäller också solidariskt ansvar då makarna delar lika
  • Vid miljöskador har de som orsakat skadan gemensamt betalningsansvar
  • En kommun som delas ska också delas solidariskt
  • En god man som sköter egendomsförsäljning har rätt till solidariskt delad ersättning

Solidariskt ansvar för brottslingar

Ett exempel på detta är om två personer har begått ett brott mot en person och blivit dömda i domstol till att betala skadestånd för detta kan de ingå solidariskt ansvar. De kan välja att reglera skulden på två olika sätt genom överenskommelse med brottsoffret, borgenären.

Det ena är att var och en av de som begått brottet betalar av halva skulden var till borgenären, som är den som ska ha pengarna. Det andra är att man kommer överens med borgenären om att en av brottslingarna betalar hela summan. Denna summa får sedan den andra gärningsmannen återbetala till den som betalat.

Solidariskt ansvar för företagare

Om personer som driver till exempel ett handelsbolag ihop har de ett solidariskt ansvar. En borgenär kan då kräva att skulden betalas av vem som helst i bolaget. Den som betalar hela summan får därefter något som kallas för regressrätt mot de övriga i bolaget.

En regressrätt innebär att den som har betalat av en skuld har rätt att kräva ersättning för pengarna man lagt ut. Det är väldigt viktigt att man skriver avtal om allt som rör företagets ekonomi redan innan man startar det, för att vara beredda på situationer som kan uppstå.