Spedition handlar om att frakta varor från A till B. Ett företag som jobbar med spedition kan hjälpa till med alla stegen som är nödvändiga när varor ska importeras eller exporteras. Allt från att sköta själva frakten till att förtulla, ordna med alla dokument som krävs till att ta emot varor.

Spedition

  • En speditör har ett helhetsansvar för frakten
  • Frakt, förtullning och mottagande av varor hör till spedition
  • Både import och export sköts av speditören
  • Dokument och viktiga papper ansvarar speditören för
  • Hjälper till att skicka gods med ovanliga mått
  • Skickar särskilt avancerade leveranser med kort varsel
  • Ordnar alla tillstånd som krävs från Tullverket

Att jobba som speditör

Speditör är ett jobb som ställer höga krav på ens administrativa förmåga då man får ta ansvar för att lösa många logistiska problem. Det är mycket dokument som ska ordnas för importer och exporter vilket kräver ett sinne för ordning samt att man kan hantera stress.

Några vanliga arbetsuppgifter är att boka och följa upp ordrar, sköta kontakten med kunderna och rederierna samt hantera allt som ska förtullas. Man bör också ha en god språkkunskap engelska då man jobbar mycket mot utlandet och en stor del av kommunikationen sker på engelska.

Regler inom spedition

Det finns mycket att ta hänsyn till när man sköter export och import av varor till och från utlandet och för en speditör gäller det att ta reda på vad som gäller. Någon särskild lagstiftning finns inte, men regelverket från NSAB (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser) är en rekommendation att följa.

Regelverket från NSAB gäller endast om man hänvisar till dem i speditionsavtalet, och detta bör speditören se till att det efterföljs. Detta regelverk är inte samma som lagar, utan avtal, vilket ibland kan leda till oklarheter och diverse problem bland företagen som jobbar med spedition.