Startkapital för aktiebolag och enskild firma

Om man jämför begreppet startkapital mellan olika bolagsformer kan man se några tydliga skillnader. Den främsta är att ett aktiebolag har krav om startkapital medan en enskild firma inte har det. Ett aktiebolag behöver enligt aktiebolagslagen ha minst 50.000 kronor i startkapital, men det behöver inte vara i form av kontanter.
Om man inte har tillgång till 50.000 kronor men vill starta ett aktiebolag kan man använda sig av befintlig egendom, så kallad apportegendom. Istället för att man går in med pengar sker betalning i form av en maskin, ett patent eller en fastighet som ska användas i verksamheten. En revisor behöver isåfall godkänna värdet på apportegendomen.

Startkapital för enskild firma

En enskild firma har som sagt inget krav på startkapital. Man startar en enskild firma genom att ansöka om F-skatt hos Skatteverket och detta sker kostnadsfritt. Men om man vill skydda sitt företagsnamn rekommenderas att man registrerar företaget hos Bolagsverket. Att registrera enskild näringsidkare hos Bolagsverket kostar 900 kronor.

Därutöver gäller det att identifiera hur mycket pengar man behöver för att komma igång. Frågor som kan vara viktiga att ställa kan vara:

 • Behöver verksamheten någon maskin för att komma igång?
 • Uppstår några lokalhyror för företaget?
 • Behöver datorer eller skrivare köpas in?
 • Behöver företaget köpa in kontorsmöbler?

Svaren på frågorna kan ligga till grund för ert startkapitalbehov.

 • För aktiebolag finns krav på startkapital. Minsta startkapitalet är 50.000 kronor för aktiebolag.
 • En enskild näringsidkare kan starta företaget utan startkapital och det är gratis att ansöka om F-skatt. Däremot kostar det att skydd sitt företagsnamn.
 • Som enskild näringsidkare är det viktigt att identifiera hur mycket pengar som behövs för att komma igång med verksamheten.

Vad klassas som apportegendom?

Apportegendom är enligt Skatteverket sådan egendom som kan användas eller kommer att kunna användas i företagets verksamhet. Därmed är begreppet relativt fritt för tolkning. För att kunna lyfta in apportegendom i aktiebolaget krävs att en godkänd- eller auktoriserad revisor intygar att egendomen är korrekt värderad samt att den är användbar för verksamheten.

Kan man få stöd till att starta en enskild näringsverksamhet?

Via arbetsförmedlingen kan du beviljas flera olika stöd för att starta en enskild näringsverksamhet. En förutsättning är att du är arbetssökande och har en idé som bedöms kunna ge dig en långvarig och varaktig sysselsättning. Du måste vara minst 18 år.

Kan man få stöd till att starta ett aktiebolag?

Via arbetsförmedlingen finns ”särskilt stöd till start” som kan uppgå till 60.000 kronor. Om detta kan användas till att starta ett aktiebolag framgår ej, men högst troligt är det möjligt. För aktiebolag finns även möjlighet att låna pengar av kreditinstitut eller bidrag från olika instanser.

Hur bokförs startkapitalet via kontanter i ett aktiebolag?

Om du betalar startkapitalet, även kallat aktiekapitalet, för aktiebolaget via kontanter ska detta bokföras enligt följande:

 • 1930 – Företagskonto / Debet 50.000
 • 2081 – Aktiekapital / Kredit 50.000

Kontot 1930 är det vanligaste kontot för företagets affärskonto, men det går lika bra att använda kontot 1941 – Bankkonto affärsbanken.

Hur bokförs startkapitalet via apportegendom i ett aktiebolag?

Om du har gått in med apportegendom istället för kontanter vid start av ett aktiebolag ska detta bokföras annorlunda. I detta fall används maskiner som apportegendom, men principen är densamma om det gäller annan apportegendom:

 • 1211 – Maskiner / Debet 50.000
 • 2081 – Aktiekapital / Kredit 50.000