Ett stift av olika slag pekar mot något och samma sak är det med stiftare. En sådan benämning får den eller de som grundar ett aktiebolag, en förening eller inrättar en stiftelse. Det kan även utgöra någon som drar igång en insamling eller liknade. Stiftare kan vara enskilda människor eller juridiska personer.

  • De som startar ett aktiebolag är stiftare
  • Stiftelseurkund är ett dokument som anger grunderna för ett bolag
  • Stiftare av aktiebolag kan vara enskilda eller juridiska personer
  • Bolagsverket är den svenska myndighet som hanterar de flesta typerna av företag
  • Aktiebolag är ett företag som ägs av aktieinnehavarna
  • Ett aktiebolag drivs av en styrelse som tillsätter en VD
  • Bolagsverket registrerar aktiebolag och tilldelar ett organisationsnummer

Stiftande av aktiebolag

Stiftare

När en eller flera personer vill starta affärsverksamhet kan de bilda ett aktiebolag. De blir då stiftare till firman varvid ett möte för bildande hålls. Protokollet utgör själva stiftelseurkunden som blir det dokument som visar att aktiebolaget har bildats. De som var med vid mötet kallas stiftare.

Uppgifterna om bildandet skickas till Bolagsverket eller anges i dess webbtjänst. Den skall innehålla en rad punkter beträffande aktier, styrelse, suppleanter, revisorer med mera. Viktigaste är det namn som bolaget föreslås få. Dokumentet skall undertecknas av stiftarna och om de utgörs av juridisk person, av de behöriga firmatecknarna.

Ekonomiskt åtagande för stiftare

Den eller de som inrättar en stiftelse är stiftare. Skillnaden för affärsdrivande stiftelse gentemot andra former är att den inte har några ägare eller medlemmar. Man kan säga att stiftelsen äger sig själv. Även föreningar och organisationer är stiftade på samma sätt som aktiebolag håller de ett bildande möte men protokollet kallas inte stiftelseurkund.

I både bildandet av stiftelse och aktiebolag är grunden den att stiftarna skjuter till ett visst kapital. För bolag är den undre gränsen 50 tkr. I större aktiebolag är det ofta många som skjuter till kapital och i så kallade fåmansbolag kan det vara en eller ett par personer som bidrar.