Stöd till anpassning av arbetsplatsOm du har tankar på att anställa en person som har en funktionsnedsättning eller om du redan har en anställd med en det, kan du få stöd hos arbetsförmedling eller försäkringskassa för stöd till anpassning av arbetsplats. Stödet ska hjälpa personen att kunna behålla eller få en anställning.

  • Arbetsförmedling och/eller försäkringskassa ger stöd till anpassning.
  • Bidrag utbetalas både till hyra eller faktisk kostnad av hjälpmedel
  • Både anställd och arbetsgivare kan söka bidrag.
  • Den som inte använder hjälpmedlet blir skyldig att betala tillbaka bidrageet
  • Hjälpmedel ska lämnas tillbaka i vissa fall
  • Du måste ha ett beslut på ersättning innan du skaffar det.
  • Ersättning går ut till både hjälpmedel eller en fysisk anpassning av arbetsplatsen.

Arbetsförmedling eller försäkringskassa?

Om den du vill anställa behöver ett hjälpmedel i arbetet, eller om din medarbetare haft en anställning maximalt 12 månader är det arbetsförmedlingen som ska hjälpa dig. Om du däremot har haft någon hos dig anställd över 12 månader, är det försäkringskassans uppgift att hjälpa dig.

Både arbetsgivare och anställd kan ansöka om bidrag. Det beror på vilket sorts bidrag det gäller. Om något behöver byggas om, ska arbetsgivare ansöka. Om behovet är personliga hjälpmedel för att den anställde ska kunna utföra sitt arbete och arbetsgivaren normalt inte köper in dem, ska den som är anställd ansöka om bidrag.

Hjälp med utredning

Oavsett vem som söker, finns det en maximal gräns för vad som betalas ut, men arbetsgivaren behöver i regel satsa mer pengar än den anställde för att få ut maximalt belopp. Handlar det om datorbaserade hjälpmedel kan bidragssumman bli högre än det belopp som är satt som standard.

Om du behöver hjälp med en utredning som kommer fram till hur anpassningen ska göras på arbetsplatsen, kan du få ett bidrag till en utredning som tar reda på ifall maskiner eller lokaler behöver anpassas, vilka hjälpmedel som kan vara lämpliga och andra saker som en anställd med funktionsnedsättning kan behöva.