Om du är arbetssökande och bedöms ha god potential att starta eget företag kan få hjälp och stöd till det av Arbetsförmedlingen. Det kallas Stöd vid start av näringsverksamhet och innebär rent praktiskt att du får ett bidrag till att kunna försörja dig under den tid som verksamheten startas upp.

Stöd vid start av näringsverksamhet

  • En person som är arbetssökande kan ibland få stöd till start av näringsverksamhet
  • Den som får stödet ska bedömas ha bra förutsättningar för företagande
  • Stödet ger dig möjlighet att försörja dig vid uppstart av företaget
  • Stödet kan bara sökas av personer som är anmälda på arbetsförmedlingen
  • Den sökande måste ha fyllt 18 år
  • Företaget år inte startas upp innan beslut fattats av handläggare på arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassa och arbetsförmedling samarbetar gällande stöd vid start av näringsverksamhet

Vem kan få stödet?

Till att börja med ska du vara arbetssökande och anmäld på arbetsförmedlingen. Din handläggare utreder din ansökan och gör en bedömning av vilka möjligheter du har att skaffa arbete genom att titta på dina meriter och jämföra det med utbudet av arbeten. Du ska ha fyllt 18 år.

Du måste själv upprätta en affärsplan som innebär att det finns möjlighet för din verksamhet att vara lönsam på lång sikt. Om du vill starta företag har du också möjlighet att göra praktik inom det området. Du kan också gå en utbildning som förbereder dig för eget företagande om du inte gjort det innan.

Regler för stöd vid start av näringsverksamhet

Du får inte starta företag innan din handläggare har fattat ett beslut om det. Ersättningen består av tre delar: aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning. Försäkringskassan handlägger utbetalning och uträkning av aktivitetsstödet. Du måste delta i programmet och starta företaget. Sjukfrånvaro under tiden som projektet pågår måste anmälas till Arbetsförmedlingen.

Ersättningen betalas ut max sex månader. Det finns vissa undantag, som kan beviljas av arbetsförmedlingen. Om du inte startar företag eller avbryter projekten måste du meddela detta till Arbetsförmedlingen. I annat fall kan du bli skyldig att betala tillbaka ditt stöd. Vill du ha mer information kan du få den hos Arbetsförmedlingen.