Den som är styrelsesuppleant i ett aktiebolag ska ersätta den som är ordinarie styrelseledamot om denne blir sjuk, av någon anledning förlorar sin behörighet i företaget, avlider, entledigas, avgår, eller inte är närvarande på något annat sätt, till exempel vistas utomlands. Ett bolag med maximalt tre styrelseledamöter måste utse en eller flera suppleanter.Styrelsesuppleant

Det huvudsakliga uppgiften en suppleant har är att ansvara för de uppgifter som den ordinarie ledamoten vanligtvis har, bland annat att underteckna en deklaration eller att betala in en skatt eller en avgift. Det är inte tillåtet för en suppleant att vara passiv om det kommer fram något som är till nackdel för företaget.

Exempel på det kan vara om ägaren på ett vårdslöst sätt skadar företagets egendom eller utför en brottslig handling. Det är viktigt att en suppleant då och då ser till att få information om företagets verksamhet och hur det fungerar för att kunna träda in i tjänst i en akut situation.

  • En styrelsesuppleant ersätter en ordinarie ledamot i ett aktiebolag
  • Mindre bolag måste utse en eller flera suppleanter
  • En suppleant har samma uppgifter som en ordinarie ledamot
  • En suppleant måste vara aktiv om något negativt om företaget kommer fram
  • En suppleant ska skaffa sig kontinuerlig information om företaget
  • En suppleant går inte fri från ansvar
  • Aktiebolagslagen (ABL) reglerar lagar om styrelsesuppleanter i företag

En suppleants ansvar

Det är alltid bra för en suppleant att vara säker på att personen i fråga kan ta över ett ansvar i de fall det blir nödvändigt. Att vara suppleant innebär ju att gå in i rollen när det blir nödvändigt. Det går inte att bli fri från ansvar som suppleant.

Skatteverket och även andra myndigheter kan ibland ifrågasätta även vad en suppleant i en aktiebolagsstyrelse har gjort. Då kan suppleanten inte skylla på att personen i fråga tackat ja, eller ställt upp, till detta uppdrag bara för att maken, makan, vännen eller dylikt ska kunna driva ett företag (vilket är ganska vanligt förekommande i enmansföretag).

I de flesta fall behöver en suppleant inte träda in i styrelsearbetet. Det betyder att det normalt sett inte är någon stor risk att tacka ja till ett uppdrag som suppleant. Men det finns alltid ett ansvar att skaffa sig fortlöpande information och inte förhålla sig passiv, om det skulle hända något anmärkningsvärt i företaget.

Mer om suppleanter och eventuella frågor

En styrelsesuppleant ansvarar bara för de beslut som den personen gjort för företaget i styrelsens tjänst. När en suppleant träder in och ersätter en ledamot, har suppleanten samma ansvar som de andra i styrelsen. Det ansvaret upphör sedan när den ordinarie ledamoten är tillbaka på plats igen.

De bolag som ska ha arbetsordning ser till att styrelsen i denna arbetsordning skriver in i vilken grad den eller de som är suppleanter ska vara delaktiga i bolagsstyrelsens arbete. En styrelsesuppleant ska vid behov alltid gå in i styrelsearbetet utan undantag, oavsett vad som sägs i arbetsordningen.

Aktiebolagslagen (ABL) reglerar alla frågor om hur en styrelse i ett aktiebolag måste eller bör se ut. Lagen kan läsas i helhet på exempelvis riksdagens hemsida. Om det uppstår fler frågor om suppleanter i en aktiebolagsstyrelse, går det att vända sig till någon myndighet som är van att handlägga liknande frågor, såsom Bolagsverket eller Skatteverket.