Som suppleant har man som uppgift att ersätta en ordinarie person när den är frånvarande, exempelvis om personen i fråga är sjuk. Suppleanter finns ibland annat parlament, utskott, styrelser, församlingar och nämnder. En person som är ersättare kan delta vid alla möten, även om den som är ordinarie är närvarande, men det är inte säkert att man har rätt att rösta vid sådana tillfällen. Huruvida man ska ha rösträtt är upp till varje förening att bestämma. Suppleanter väljs in i föreningen genom att detta tas upp på årsstämman eller årsmötet. Inom kommunen, regeringen och kyrkan har man numer bytt ut ordet och kallar suppleanter för ersättare. Inom föreningar och näringsliv är det dock fortfarande vanligt att man använder ordet suppleant. En ersättare har sällan personligt ansvar såvida man inte inkallats för arbete i styrelsen.

Ansvar som suppleant

SuppleantSom nämnt ovan har man vanligtvis inget personligt ansvar i styrelsen när man är suppleant. Däremot kan detta variera beroende på vilken styrelse eller förening som man är med i. Dessutom är det viktigt att veta att när man är suppleant och blir inkallad för att ersätta den ordinarie personen i styrelsen så har man samma rättigheter och skyldigheter som den personen har. Det innebär att om man skulle råka bryta mot någon regel under tiden man är ersättare kan man där med bli personligt ansvarig.

Ett undantag som gäller för det personliga ansvaret som suppleant är om företaget skulle råka i konkurs. Detta innebär att om styrelsen inte följer lagen om att göra en kontrollbalansräkning av sitt kapital riskerar man att bli personligt ansvarig för ekonomin. Så länge lagen följs finns dock ingen risk för detta. Har man aldrig blivit inkallad som ersättare under tiden man varit med i styrelsen har man inte heller något personligt ansvar, då man inte varit med och tagit några beslut.

Att lämna uppdraget

Om man av olika anledningar kommer fram till att man inte längre kan eller har möjlighet att fortsätta vara suppleant i en styrelse kan man välja att avsluta sitt uppdrag. Hur man gör sitt utträde beror lite på hur man kom med i styrelsen. Ifall man blev tillsatt som suppleant under en årsstämma eller ett årsmöte ska man anmäla att man vill träda ur till bolagets styrelse. Ifall det är en annan person som har tillsatt en så är det den personen man anmäler sig till när man vill träda ur.

När man har anmält att man inte längre vill vara aktiv som suppleant ska detta lämnas in till Bolagsverket. Detta kan antingen styrelsen göra eller så kan man göra detta själv. Ens utträde börjar inte gälla förrän den nya informationen kommit in och registrerats där. När man inte längre är med som suppleant i styrelsen eller så har man inte längre något som helst ansvar för vad som sker i framtiden med föreningen. Man har dock fortfarande ansvar för beslut man tagit under sin tid som aktiv.