Vad är en SWIFT-kod?

SWIFT-kod står för Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT-koden berättar vilken bank som ska ta emot en betalning. Varje bank som är ansluten till detta system har en unik kod som gör att betalningarna hamnar hos rätt bank. Det vanligaste är att man använder SWIFT-koden för att skicka eller ta emot betalningar från utlandet.
En SWIFT-kod består av mellan 8–12 tecken. Koden består av förkortningen av bankens namn, landskod, ort och ibland avdelnings- eller kontorskod. Om den inte innehåller en avdelnings- eller kontorskod så kan den vara kortare. Ibland kallas SWIFT-koden för BIC-kod. BIC används för att identifiera en bank av internationell standard och är en förkortning av Bank Identifier Code.

SWIFT-kod på dina utlandsfakturor

När du skapar utlandsfakturor så räcker det inte med bankgiro och plusgiro på fakturan, utan du behöver komplettera fakturan med din banks SWIFT-kod. Eftersom alla banker har fått en unik kod så säkerställer koden att överföringen hamnar hos rätt bank. Det är det snabbaste och säkraste sättet att få betalt från utlandet.
SWIFT-koden gör att överföringen inte behöver behandlas med manuell bearbetning, och det är därför det är ett av de snabbaste sätten att få betalningar från utlandet. En BIC-kod har samma funktion som SWIFT. Utöver att du lägger till SWIFT eller BIC på utlandsfakturan så behöver du ange ett IBAN, vilket är identifieringen av ditt företagskonto.
  • Allt oftare ersätts SWIFT-kod med BIC-kod, men i grund och botten fyller de samma funktion.
  • Det är den internationella identifieringen av din bank som ser till att pengarna styrs in till rätt bank.
  • Eftersom det är en internationell identifiering och alla anslutna banker har en unik/egen kod, så är det ett av de säkraste sätten för utlandsbetalningar.

Vad är skillnaden mellan BIC och SWIFT?

Tidigare har man använt termen SWIFT-kod för att identifiera internationella banker, men det blir allt vanligare att man byter ut SWIFT-koden mot BIC-koden. När du använder en BIC-kod så sker överföringen fortfarande via det elektroniska betalningssystemet SWIFT. Det är alltså ingen skillnad eftersom båda identifierar din bank.

När behöver jag använda SWIFT-kod?

Du behöver använda en SWIFT-kod när du ska ta betalt från utlandet eller göra en betalning till utlandet. Om du skickar en faktura till utlandet så behöver du komplettera fakturan med din banks SWIFT eller BIC-kod för att säkerställa att betalningen hamnar hos din bank.

Hur hittar jag bankens SWIFT-kod?

Oftast hittar du SWIFT-koden genom att logga in på din internetbank. Den kan även finnas på dina kontoutdrag. Det är alltid banken som tillhandahåller SWIFT-koden, så du ska aldrig själv försöka skapa SWIFT-koden. Fråga alltid din bank om du inte kan hitta koden på din internetbank eller på dina kontoutdrag.

Vad händer om jag inte har SWIFT-kod på fakturan?

SWIFT eller BIC är inte obligatoriskt om du har angett IBAN-nummer på fakturan. Men vill du vara helt säker på att betalningen hamnar hos rätt bank så ska du ange SWIFT-kod eller BIC-kod. Då säkerställer du att systemet vet vilken bank som överföringen ska gå till.

Är SWIFT och IBAN samma sak?

Nej. SWIFT-koden identifierar banken medan IBAN-koden identifierar ditt bankkonto. Det är inte alltid obligatoriskt att ange SWIFT-koden om du anger IBAN-koden, men för att säkerställa att du får din betalning så bör du alltid ange ett av följande på dina utlandsfakturor: SWIFT-koden och IBAN-numret eller BIC-koden och IBAN-numret.