Det finns olika sätt att införskaffa aktier. Det vanligaste är att göra ett aktieköp på börsen men det är även vanligt att de tillkommer genom en teckning. Det finns olika sätt att teckna aktie. Det vanligaste är via en nyemission genom teckningsrätter men även när det handlar om nyintroduktion talas det om termen teckning.

<
Teckna aktie

  • Vid nyintroduktion tecknar man nya aktier genom en anmälan
  • Teckningsrätter ger rätt att teckna ett visst antal aktier
  • Det är ofta billigare att teckna aktier än att köpa dem på börsen
  • Det går inte att teckna hur många aktier som helst
  • Vid nyintroduktioner kan viss ”grå” handel förekomma
  • Vid en nyemission behöver du inte teckna aktierna utan rätterna kan ofta avyttras via börsen
  • Inget courtage dras vid nyttjandet av rätter eller nyintroduktion

Teckning av aktier vid nyintroduktion

En nyintroduktion på börsen är när ett företag ger ut sina aktier för handel. Det kan vara ett privatägt eller statligt företag som ombildas till ett aktiebolag. En av de största nyintroduktionerna var exempelvis när statliga Telia börsintroducerades. Vid en börsintroduktion har alla rätt att lämna in önskemål om att bli tilldelad nya aktier.

Det är viktigt att veta att långt ifrån alla blir tilldelade de aktier de önskar teckna. Aktiekursen är bestämd och inget courtage utgår på affären. Kursen brukar ofta vara gynnsam men som alla aktieaffärer är man aldrig garanterad en vinstaffär.De som inte fick sin önskade tilldelning får vänta till ordinarie börshandel startar och köpa då.

Teckning med hjälp av rätter

En av de vanligaste emissionerna är nyemission med hjälp av teckningsrätter. Det innebär att företaget vill ha in kapital och ger ut nya aktier. Befintliga aktieägare får företräde och blir tilldelade rätter de kan teckna nya aktier för till ett förmånligt pris. För dem som inte vill delta i emissionen brukar handel av rätter ske.

Precis som vid nyintroduktionen så ges enbart ett visst antal rätter ut vilket innebär att emissionen kan bli fulltecknad. Alla med rätter har givetvis rätt att utnyttja sina men de kan rusa i pris på börsen om handel förekommer. Läs alltid villkoren i prospektet noga om du vill teckna aktier.