Tillgångar är de pengar eller resurser som indirekt eller direkt kommer in till företaget eller till en privatperson och har ett ekonomiskt värde. Detta kännetecknar både materielilska och immateriella saker. En materiell tillgång är, precis som ordet säger, materiella och fysiska objekt eller saker som har ett värde i sig. Exempel på detta kan vara varulager, maskiner eller byggnader. Immateriella tillgångar har också ett värde i sig men är istället inte i en fysisk form och detta kan vara till exempel en goodwill, om man har patent eller licensrättigheter. Tillgångarna man som privatperson eller företagare får in kan komma in från olika sorters håll, antingen om man får dem direkt eller om de indirekt kommer in. Ett exempel kan vara om man lagt pengar i en fond och fonden växter så får man indirekt tillgångarna från den fonden.

Om man äger ett företag

TillgångarHar man ett företag så förväntas man att tillgångarna ska ge fördelar för ekonomin i framtiden och tillgångar är helt enkelt den hela summan som företaget är värt. Man kan dela upp tillgångar i två olika former och det är omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kallas oftast som andra tillgångar än anläggningstillgångar, och det är dessa som förbrukas konturenligt, som säljs eller som omvandlas till liknande medel. Anläggningstillgångar är det värde som företaget tycker är värda att skaffa eller använda, som till exempel maskiner eller vissa fastigheter.

Ska man bokföra så tillhör tillgångarna in i balansräkningen. Man delar upp omsättningstillgångarna i fack 1 och fack 2 och fack ett syftar mestadels kundfodringar och liknande medel, medans fack 2 istället syftar på de varulager företaget har. Alla tillgångar som man får in till företaget måste man bokföra, enligt lag, i debet i balansräkningen när man ska skicka in bokföringen. Skulle man inte göra detta kan man riskera att bli straffad och det vill givetvis alla företag undvika så gott de kan.

Tillgångar hos privatpersoner

Pratar vi om privatpersoner så kan man idag få flera tillgångar från olika källor, beroende på vad och hur man arbetar. De flesta människor idag har bara ett arbete, vilket betyder att tillgångarna mestadels kommer ifrån just detta arbete. Ibland kan det dyka upp andra tillgångar från andra källor, men inte lika ofta. Sparar man i fonder får man även här indirekta tillgångar när pengarna i fonderna växer och på så sätt kan man få tillgångar både från arbetet men även indirekta tillgångar från fonderna.

Sedan finns det människor som arbetar med flera olika saker och därmed får tillgångar från olika källor. Det finns både negativa och positiva saker med att få tillgångar från olika källor och detsamma gäller om man får tillgång från en och samma källa. Får man från en och samma så får man en klumpsumma med pengar, när pengarna är slut så är pengarna slut tills nästa klumpsumma kommer. Får man tillgångar från olika källor så får man istället mindre summor men mer utspritt och då får man tillgångar kontinuerligt men summan är mindre.