TillståndEtt tillstånd är ett speciellt godkännande från myndigheterna som man behöver för att kunna driva en egen verksamhet eller ett eget företag inom vissa områden. Det finns en rad olika tillstånd eller uppgifter som du behöver lämna in när man pratar om just eget företagande och allt beror på vilken slags verksamhet du vill bedriva. I den här artikeln kan du läsa om de som du kan behöva ansöka efter, när du ska öppna en verksamhet. För att få upprätthålla eller bygga något så behöver man alltså först få ett godkännande om just detta innan man får lov att starta. Det är oftast då myndigheterna som beviljar eller nekar tillstånden och de flesta går idag att ansöka efter via nätet, vilket gör det betydligt enklare och smidigare att få ett beslut angående tillståndet.

När du öppnar en bostadsförening

Ska du öppna till exempel en bostadsförening så kan du behöva ansöka om tillstånd från Bolagsverket. Det finns två olika fall när dessa tillstånd krävs och det är om föreningen vill börja hyra ut lägenheter man kan bo i, innan föreningen har redovisat alla hus i en ekonomisk plan. Det andra fallet är om föreningen vill börja teckna förhandsavtal och föreningen då vill ha förskottsbetalning på pengarna. Vill föreningen göra någon av dessa två saker så behöver man då ansöka om dessa tillstånd.

Skulle du ändå öppna bostadsrätten utan dessa tillstånd så kan det bli straff. Du behöver du skicka en daterad ansökan med styrelsens underteckning och även det belopp som föreningen vill ha innan kontraktet skrivs. Detta belopp är det ihopsamlade insatsbeloppet och även möjlig upplåtelseavgift. En ekonomisk plan behöver också skickas in och den behöver vara intygad av två stycken intygsgivare. Denna behöver dock inte skickas in om man redan har en ekonomisk plan via Bolagsverket. Detta skapar en mer säkerhet för dig som förening också eftersom det garanterar återbetalning av beloppet, om det blir aktuellt.

Vill du yrkesmässigt arbeta med djur?

Då kan du också behöva ansöka om ett tillstånd från länsstyrelsen. Detta gäller om du jobbar eller tar hand om dina egna eller andras djur, om du tar hand om djur mot pengar, om du föder upp djur mot pengar och även om du säljer djur. Företag som detta kan vara hund- och kattdagis, ridskolor och djuraffärer. Har man mer än 400 djurenheter så krävs det dessutom tillstånd från länsstyrelsen, enligt miljöbalken. Har man hand om mellan 100 till 400 djurenheter (som till exempel en djuraffär) så krävs det bara en anmälan till kommunen.

Det finns massor av olika tillstånd som krävs beroende på vilken slags verksamhet som du vill öppna, så det är alltid viktigt att du kollar upp just vilka regler och lagar som gäller den verksamhet som du vill öppna. Att riskera straff för att man inte kikade ordentligt på de tillstånd som finns är något som bara är onödigt. I många fall behöver man inte tillstånd men det är alltid viktigt att dubbelkolla. Är det en mindre verksamhet som man önskar öppna så brukar man inte behöva ansöka om något tillstånd.