Vad innebär timanställning?

En timanställning betyder att du får betalt per timme du arbetar. Det är alltså egentligen inte en riktig anställningsform. Ibland förknippar man en timanställning med en deltids- eller en tillsvidareanställning, men det är alltså fel, eftersom man inte är fast anställd. Varje arbetstillfälle är en ny anställning, kan man säga.
Att vara timanställd kan kännas stressigt. Man vet inte när man kan få jobba nästa gång och det kan bli svårt ekonomiskt. En månad kanske man jobbar i princip heltid, medan en annan månad kanske innebär några enstaka jobbade timmar i veckan. Man får semesterersättning de timmar man jobbar, vilket ökar inkomsten en aning.

Timanställning kan lösa situationen

För många företagare kan det förekomma månader där man har alltför mycket jobb att utföra som inte hinns med för den personalen man har fastanställd. Inför högtider kan det ibland vara mycket stressigt och man kan behöva en extra personal på timanställning för att underlätta och för att hinna med.
Det är vanligt att man som företagare letar personer med en annan huvudsaklig sysselsättning vid sidan om timanställningen. På så vis kan man ha kvar samma person under en längre tid om exempelvis denne studerar samtidigt och du som företagare slipper lära upp ny personal när det inte riktigt finns tid och när det behövs erfaren personal.
  • Tänk på att en timanställning inte är en fast anställning och du vet därför aldrig när arbetsbehovet uppstår eller hur mycket du kommer att jobba månadsvis.

 

  • Timanställningar är ett mycket bra sätt för företagare att hinna med under perioder med hög belastning.

 

  • Håll koll på dina rättigheter som timanställd och vad du har i lön samt förmåner.

Sjukersättning för timanställd?

Som timanställd får du bara ersättning från försäkringskassan om du är frånvarande från ditt arbete. Du måste kunna bevisa att du skulle jobbat om du inte var sjuk. Se därför alltid till att få ett skriftligt intyg av din arbetsgivare när du får arbetspass. De är bara du som kan ordna detta.

Kan jag få en tillsvidareanställning?

Din timanställning leder till en tillsvidareanställning när du arbetat ett vist antal timmar. Detta kallas att inlasas. Beräkningen görs baserat på arbetade timmar och dagar och arbetet måste ha ägt rum under sammanlagt 2 år utan ett längre avbrott hos arbetsgivaren. Spara dina löneavier för att hålla koll på dina lasdagar.

Har man rätt till obekväm arbetstid?

Som timanställd har du samma rättigheter till ersättning för obekväm arbetstid och även för restid om du exempelvis jobbar inom hemtjänsten, men det är ovanligt att man får ersättning för restid.
Timanställningar är vanliga inom vård och omsorg, industri samt restaurangarbeten där det förekommer arbetspass alla tider på dygnet.

Hur räknas arbetstiden om jag är timanställd?

När du kallas in för arbete vid behov är du anställd tillfälligt; så kallad intermittent. Då har du samtidigt rätt att tacka nej till passet. Din arbetstid räknas för varje tillfälle som du har arbetet.
Om du i förväg blivit schemalagd är du visstidsanställd och då räknas hela schemaperioden.

Kan man avsluta timanställningen när som helst?

Eftersom timanställning inte är någon riktig anställningsform kan du välja att avsluta din timanställning när du själv önskar. Du har därför ingen uppsägningstid att förhålla dig till. Meddela arbetsgivaren du har haft timanställning hos i god tid för båda parters skull och begär en skriftlig referens.