Vad räknas som Tjänsteresor?

En tjänsteresa är en slags resa en arbetsgivare kan beordra en anställd att göra, eller göra själv. Resan görs när personen ska arbeta på en annan plats än den vanliga arbetsplatsen. Begreppet innefattar dock inte bara resan vilket det kan låta som, utan också det arbete som utförs på den andra platsen.
Just när det gäller tjänsteresor finns det ingen gräns för hur långa de ska vara. Det kan antingen vara tal om en tjänsteresa på några timmar, eller en tjänsteresa som pågår under flera månaders tid. Om den anställde åker direkt från bostaden till arbetsplatsen är det dock inte en tjänsteresa.

När är en tjänsteresa relevant för en företagare?

En tjänsteresa blir relevant för en företagare om någon inom företaget måste åka till en annan ort för att arbeta. Det kan till exempel vara så att en städare måste åka till en annan stad för att utföra ett städararbete eller liknande.
En tjänsteresa är också relevant om en person ska åka på ett möte i en annan stad och den anställde lämnar arbetsplatsen, åker till mötet och sedan tillbaka till sin vanliga arbetsplats. Även om en anställd behöver åka omvägar för att utföra företagets ärende blir det en tjänsteresa som utförs.
  • Som företagare är det viktigt att veta vad en tjänsteresa egentligen är för att kunna ge rätt ersättning.
  • En tjänsteresa kan aldrig ha någons hem som utgångspunkt.
  • En resa kan vara uppdelad i flera olika resetyper beroende på hur den anställde väljer att åka. Det måste dokumenteras noga inför redovisningen.

Om en anställd är på tjänsteresa och vill åka hem över helgen, är det en tjänsteresa?

Inom många branscher arbetar man borta under större delen av veckorna. Det betyder att man ofta är ledig på helgen. Om den anställde är ledig och vill åka hem blir det dock inte en tjänsteresa utan en hemresa.

Är dagpendling tjänsteresor?

Om en anställd är på tjänsteresa till en annan ort och väljer att dagpendla ska det räknas som tjänsteresor. Om minst tre nätter spenderas på arbetsorten räknas dock eventuella hemresor just som hemresor och inte som tjänsteresor. Resan till arbetsplatsen efter övernattningen blir en arbetsresa, inte en tjänsteresa.

Kan akuta resor vara tjänsteresor?

En akut resa som görs för företaget kan vara en tjänsteresa. Det beror dock på en hel del olika faktorer. Om den anställde är på arbetet när situationen uppkommer är det en tjänsteresa om personen åker. Om personen däremot utgår från sin bostad är det inte en tjänsteresa.

Vad innebär det om en anställd gör kundbesök?

I de fall en anställd är ute på en arbetsresa eller ska till arbetet och gör ett kortare stopp för arbetets räkning, ska resan fortfarande vara en arbetsresa. Om det däremot blir ett längre stopp, till exempel ett kundbesök eller liknande för företaget, ses hela resan som en tjänsteresa.

Vad händer om en anställd måste ta en omväg?

Om en anställd har som uppgift att hämta post åt företaget på väg till arbetet och denne måste ta en omväg på ett par kilometer, kommer de extra kilometrarna att räknas som tjänsteresa. Resten av resan är dock en arbetsresa oavsett hur lång den är.