Vad menas med Trängselskatt?

Färdas man med bil inom vissa platser vid vissa tidpunkter, där man har valt att införa trängselskatt, så kommer man behöva en avgift för att färdas just där. I Sverige så har både Stockholm och Göteborg infört trängselskatt med utplacerade betalstationer, vilka registrerar samtliga fordon som passerar vid en viss tidpunkt och därmed måste betala trängselskatt.
Syftet med varför man väljer att införa trängselskatt inom vissa städer är för att minska just trängsel i de områden som är hårt trafikbelastade och för att förbättra miljön genom mindre trafik. Vidare så skall också de pengar som kommer in via trängselskatten användas till att finansiera olika satsningar inom infrastruktur.

Vikten av trängselskatt för företagare

Om man är företagare och har flera bilar som tillhör företaget och som används av de anställda så är det viktigt att vara påläst gällande trängselskatt och att man budgeterar för denna avgift. Den som är skyldig att betala in trängselskatt är den som står som ägare alternativt brukare till fordonet.
Använder man leasade bilar till företaget under en period som är längre än ett år, så står man automatiskt som brukare av bilen vid Transportstyrelsens vägtrafikregister och ansvarar därmed för trängselskatten. Leasar man bilarna till företaget under en kortare period än ett år så är det leasingföretaget som ansvarar för trängselskatten.
  • Trängselskatt handlar om att minska antalet fordon vid hårt trafikerade platser, förbättra miljön genom mindre bilar på gatorna och att kunna satsa på ny infrastruktur.
  • Är man företagare och leasar bolagets bilar i mer än ett år så är man automatiskt ansvarig för trängselskatten.
  • Även de fordon som är utlandsregistrerade är skyldiga att betala trängselskatt i Sverige.

Vad är syftet med trängselskatt?

Dels så handlar det om att minska antalet fordon vid de platser som är mycket trafikerade, genom att ta ut en avgift. Dels så syftar trängselskatt till att minska användning av bilar och på så sätt förbättra miljön, och dels också till att kunna bidra rent ekonomiskt till ny infrastruktur.

Vem har skattskyldighet?

Den person som står som ägare av en bil hos Transportstyrelsens vägtrafikregister är den person som är ansvarig för all trängselskatt som registreras på fordonet. När fordonet passerar en betalstation så inträder skattskyldighet för ägaren av bilen. Leasar man en bil under max en ettårsperiod så är det leasingföretaget som ansvarar för trängselskatten.

Vad innebär användningsförbud?

Om individen som äger ett fordon inte betalar in trängselskatten så kommer detta registreras som skuld. Passerar man gränsen på 5000 kronor i trängselskattskuld (bestående av trängselskatt och tilläggsavgift) och inte betalar in detta inom 6 månader så kommer det registrerade fordonet att få ett utfärdat användningsförbud. Användningsförbudet gäller tills hela skulden betalats in.

Hur betalar man för trängselskatt?

Man kan betala trängselskatten på flera olika sätt, såsom via autogiro, e-faktura eller med inbetalningskort som skickas ut av Transportstyrelsen. Man kan också få ens avi skickad till sin digitala brevlåda om så önskas. Hur mycket man kommer att betala bestäms i slutet av månaden.

Omfattas utländska fordon av trängselskatt?

Ja, från och med januari 2015 så gäller trängselskatt även för utlandsregistrerade fordon. Det är då antingen den person som är registrerad som ägare vid det motsvarande utländska registret för vägtrafikregistret, som blir skyldig att betala trängselskatt, alternativt den individ som är registrerad som innehavare i den utländska registret i Sverige.