Tredjeland är en term som används för länder som inte är EU-medlemmar och inte heller ingår i något av de samarbetsavtal för ekonomi eller fri rörlighet som finns inom EU. Som tredjelandsmedborgare har man inte samma rättigheter som EU-medborgare, och vid handel med tredjeland gäller särskilda regler.

Tredjeland

  • Termen tredjeland syftar på de länder som inte är medlemmar i EU eller EES.
  • Medborgare i ett tredjeland har inget unionsmedborgarskap.
  • Länder som ingår i EES utan att vara EU-medlemmar räknas oftast inte som tredjeland.
  • Tredjelandsmedborgare saknar fri rörlighet inom EU och andra rättigheter som EU-medborgare har.
  • Näringsidkare ska hålla isär handel med tredjeland från handel med andra EU-länder.
  • Försäljning av varor till tredjeland räknas som export.
  • Vid försäljning av varor till tredjeland läggs ingen moms på.

Vad är en tredjelandsmedborgare?

Termen tredjeland syftar på de länder som inte är medlemmar i EU. En person som inte är medborgare i något av EU:s medlemsländer kallas för en tredjelandsmedborgare. Länder som ingår i EES utan att vara EU-medlemmar (Island, Liechtenstein och Norge), samt Schweiz som har särskilda avtal med EU-länderna, räknas oftast inte som tredjeland.

Tredjelandsmedborgare saknar de rättigheter inom EU som medborgare i EU:s medlemsländer har. De har exempelvis inte rätt att uppehålla sig i någon av medlemsländerna utan att ha uppehållstillstånd, och har inte heller rätt att resa fritt mellan EU:s medlemsländer. Medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz har däremot sådana rättigheter eftersom länderna ingår i Schengenområdet.

Handel med tredjeland

Vid köp eller försäljning av varor är det viktigt att hålla isär handel med EU-länder från handel med tredjeland. Vid försäljning av varor till tredjeland räknas till exempel försäljningen som export. Detta betyder att ingen utgående moms ska läggas på. Regeln gäller oavsett om köparen är en privatperson eller ett företag.

Om en näringsidkare som är tredjelandsmedborgare köper en vara till sin verksamhet och direkt tar den till ett tredjeland räknas också detta som export. För att kunna visa att en vara har exporterats till ett tredjeland kan man som näringsidkare behöva visa tull- eller frakthandlingar.