Tull-id är ett nummer som identifierar de sändningar som blir registrerade i Tulldatasystemet – förkortat TDS. Om du exporterar och/eller importerar i ditt företag och har ett export- eller importbevis, har du också uppgifter om tull-id. Det underlättar för dig att få fram olika uppgifter som rör varor som omfattaa av export- och importbestämmelser.

  • Tull-id är en identifikation för varor som är registrerade i Tulldatasystemet
  • Tulldatasystemet är ett gemensamt system för hela EU
  • Ett tull-id underlättar för dig att få fram uppgifter om import- eller exportvaror
  • Vid export eller import hittar du uppgifter om tull-id i beviset
  • Via tull-id kan du få information om en vara som importeras eller exporteras
  • Tullverkets tjänst ”Fråga Tull-id” är ett enkelt sätt att få diverse information i dessa frågor
  • Tullverket handlägger och svarar på frågor om tull-id

Om Tulldatasystemet och tull-id

Tull-id

Tulldatasystemet används i hela EU för att klarera bland annat ärenden som gäller import och export. När du registrerar en export – eller importsändning i TDS, får du ett tull-id. I ett exportbevis, som är ett dokument som intygar att dina varor exporterats från det tullområde som omfattar EU, hittar du också ett tull-id.

Du kan behöva ett exportbevis till exempel när du behöver bevisa att dina varor har förts ut ur EU, få uppgifter gällande ärenden under en specifik tidsperiod, en lista på alla sändningar som bekräftats bli utförda, information om förändringar i sändningen såsom ändrade datum eller tullkontor. Du kan få meddelanden via e-post eller SMS.

Lätt att få information

Tullverket har en tjänst som heter ”Fråga tull-id”. Där kan du till exempel få reda på hur långt i ett ärende kommit i klareringsprocessen, vilket tullkontor det är som står för handläggningen i ett specifikt ärende, ifall det är en förenklad deklaration, om kompletterande tulldeklaration lämnats in med mycket mera.

Du får all data via denna tjänst, och det spelar ingen roll hur Tullverket fått dem vare sig det är via till exempel tulltjänsteman, EDI eller Tullverkets internetdeklaration. Tullverket handlägger ärenden som handlar om tull-id och kan svara på frågor antingen på hemsidan eller direktkontakt.