Ett tullager är en plats att lagra icke-unionsvaror om de inte ska användas direkt eller om varan ska säljas direkt efter införseln. Det är även möjligt att skapa sitt eget tullager för att förvara sina egna och/ eller andras varor. För detta krävs vissa tillstånd.

  • Skjut upp, eller undvik, importtullar genom att placera varorna i ett tullager
  • Varor i tullager kan antingen importeras in i EU eller återexporteras
  • Sätt upp ditt eget tullager för dina och/ eller andras varor
  • Alla tullagar måste bli godkända av tullverket
  • Tull betalas först när varan importeras till EU
  • Varor som återexporteras ur EU efter förvaringen är tullbefriade
  • För varor som förvaras i tullager ska en tullagerdeklaration lämnas

Privata och allmänna lager

Tullager

Det finns två olika typer av tullager, privata lager och allmänna lager. Allmänt tullager kan sedan delas upp ytterligare i typ I och typ II. Skillnaden mellan dessa två typer ligger i hur ansvaret för förfarandet fördelas mellan deklaranten och den personen som driver lagret.

Deklaranten och tillståndshavaren av ett allmänt tullager kan vara samma person även om det inte är nödvändigt. I ett privat tullager är deklaranten (den som lämnar in tulldeklarationen) och tillståndshavaren (den som driver lagret) alltid samma person. Det här betyder att det bara är tillståndshavaren som kan förvara sina varor på ett privat lager.

Regler och krav för tullager

Det finns ingen begränsning på vilka varor man får förvara i tullager (så länge varan får tas in i landet) och det finns inte heller någon tidsbegränsning på hur länge varorna får förvaras. Vidare så kan man förvara varor även om inte alla importrestriktioner har blivit uppfyllda.

Alla varor som man vill förvara i ett tullager ska hänföras till lagret, ett annat tullförfarande eller vidare transitering direkt efter tullgränsen. För att göra uttag från ett tullager krävs en tullagerdeklaration. Det är däremot tillåtet att hantera varorna under lagringstiden så länge detta kontrolleras av tullverket.