Tullsats är den kostnad man måste betala i tullavgift för att frakta in en viss vara i Sverige. Tullsatsen beräknas oftast som en procentandel av en varas värde, d.v.s varuvärdet, fraktkostnad och eventuell transportförsäkring, men i vissa andra fall beräknas tullsatsen utifrån en varas vikt eller volym.

Tullsats

  • Kostnaden för att frakta in en vara i Sverige
  • Beräknas i de flesta fall utifrån varans värde
  • En varas värde, i det här fallet inkluderar fraktkostnaden, inköpspriset samt eventuell försäkring
  • I vissa fall beräknas tullsatsen utifrån en varas vikt eller volym
  • Tullsatsens storlek beror delvis på vilken typ av vara man fraktar in
  • I vissa fall betalar man ingen tullavgift alls
  • I andra fall kan tullsatsen vara så hög som 70 %

Räkna ut, och betala, tullsatsen

Hur mycket man behöver betala i tullavgift beror på varans värde, storlek eller vikt, varans ursprungsland, vilken typ av vara man fraktar in samt om det är speciella regler som gäller för den här typen av varor. Speciella regler rör bland annat de varor som räknas som anti dumping-varor.

Tulltaxan på tullverkets hemsida har detaljerad information om vilken tullsats som gäller men det är främst utformad för privatpersoner. Betalningen av tullsatsen kan göras antingen via ett fraktbolag eller med en egen deklaration. Med fraktföretag har man alla avgifter på samma ställe men med en egen deklaration kan man ansöka om tullkredit.

Speciella åtgårder som påverkar tullsatsen

Europeiska kommissionen har information om vilka varor som omfattas av olika åtgärder och därmed är dyrare att importera. Dessa inkluderar anti dumping-åtgärder, anti subventions-åtgärder samt skydds-åtgärder. Anti dumpning-benämningen refererar till varor som EU misstänker säljs för ett pris som är lägre än tillverkningskostnaden. Detta är möjligt med hjälp av statliga stöd i tillverkningslandet.

Varor märkta med anti dumping har en betydligt högre tullsats än normala varor, nämligen 45-80 % istället för 0-12 % vilket annars är vanligt. Skyddsåtgärder finns för att tillfälligt begränsa importen av en viss vara och därmed skydda landet mot plötsliga, stora importökningar. Skyddsåtgärder gäller i de flesta fall specifika varor, oavsett varifrån dessa varor importeras.