Tullvärde är ett samlingsnamn som innefattar i princip alla kostnader som uppstår då du importerar en vara till Sverige eller till ett annat land. Det här inkluderar kostnaden för själva varan samt fraktkostnader med mera. Kostnaderna styrks med betalningsbevis för varan, alternativt ett annat dokument som visar vilket belopp som avtalats.

Tullvärde

  • Tullvärdet innefattar de flesta kostnader i samband med import
  • Fraktkostnaden fram till EUs tullområde inkluderas i tullvärdet
  • Fraktkostnaden från införselplatsen till slutdestinationen inkluderas inte
  • Inköpsprovisioner eller importtullar ingår inte heller i tullvärdet
  • Tullvärdet deklareras i regel i svenska kronor
  • Man ska räkna ut tullvärdet även på tullfria varor
  • Deklaration av tullvärdet sker för det mesta digitalt

Hur beräknas tullvärdet?

Tullvärdet inkluderar i princip alla kostnader i samband med transport. Detta inkluderar priset för själva varan, förpackningskostnader, verktygskostnader, frakt till införselplatsen i EU samt lossning, lastning och hantering fram till införelseplatsen. Tullvärdet fastställs utifrån sista försäljningen innan vara fördes in i EU. Införselplatsen är det ställe inom unionens tullområde där vara först anländer.

Detta gäller även om vara varken lastas om eller lossas på införselplatsen. Det är fraktkostnaden till införselplatsen som ska räknas med i tullvärdet. Fraktkostnader som uppstår efter att vara har anlänt vid införselplatsen är ett exempel på en kostnad som inte ingår i tullvärdet. Inköpsprovisioner eller importtullar ingår inte heller.

Deklaration av tullvärdet

Om en beställning är värd över 188 166 kronor så ska man lämna en tullvärdedeklaration. Den används för att styrka kostnader samt förhållanden som påverkar priset på den importerade varan. De som importerar varor regelbundet kan använda sig av en generell tullvärdedeklaration för att spara tid.

På sikt kommer all tullvärdedeklaration att göras digitalt enligt den nya tullkodexen och samtliga uppgifter kommer då att fyllas i direkt i den digitala deklarationen. Tänk på att du behöver räkna ut tullvärdet även på tullfria varor. Detta är för att tullvärdet används som beskattningsunderlag för mervärdesskatt.