En underleverantör ett är en person eller ett företag som producerar tjänster eller produkter åt ett annat företag. Det är vanligast att underleverantörer anlitas inom industrier där många produkter ska tillverkas, som till exempel bilar. Att vara underleverantör innebär att fokus kan ligga på produktion och inte försäljning.

Som underleverantör har man, som tidigare nämnt, outsourcat försäljningsbiten och kan därmed ägna sig åt kärnverksamheten som i detta fall är det tillverkning av produkter. Företaget slipper då lägga tid på att hitta kunder och på marknadsföring vilket bidrar till att de kan hålla kostnaderna nere.

Underleverantör

Att vara underleverantör kan vara sårbart beroende på vilken bransch företaget är aktivt inom och hur många kunder man har. En underleverantör som bara har en kund blir extra utsatt om till exempel priser på råvaror ändras, eller om kunden skulle lägga ned sitt företag.

  • En underleverantör är ett företag eller en person som producerar åt ett annat företag.
  • Branschen är sårbar och känslig för förändringar i råvarupriser.
  • Som underleverantör bör man helst ha fler än en kund för att sprida risken.
  • Underleverantörer är allra vanligast inom industrier som tillverkar bilar.
  • En underleverantör behöver inte själv lägga tid på försäljning.
  • De senaste åren har behovet för underleverantörer ökat inom tjänstesektorn
  • Även civilingenjörer är vanliga att anställa som underleverantörer

En sårbar bransch

En underleverantör kan klara sig bra på att leverera produkter åt enbart en kund. Problemet som kan uppstå är om kunden ifråga skulle gå i konkurs, eller på annat sätt minska sin produktion. Ifall underleverantören då inte har fler kunder blir det svårt att fortsätta med sitt företag.

I perioder kan det vara mer att göra. Ofta jobbar man på kontrakt som är tidsbestämda och när dessa löper ut är det inte säkert att det förnyas eller att andra uppdrag kommer in. Därför kan det vara bra att vara beredd på att det kan vara lite att göra i perioder.

Underleverantören är alltid skyldig att utföra de tjänster som utlovats, vilket kan leda till en del tidspress. Det finns även ett flertal regler som måste efterföljas, vad gäller bland annat arbetsvillkor, löner, semesterersättning och arbetstider för personalen. Det bör finnas ett kontrakt som innefattar allt detta.

Fördelar och nackdelar med underleverantör

För den som ska anlita en underleverantör finns det en hel del saker att tänka över och det finns både bra och mindre bra saker med detta. Som företagare finns det redan mycket att arbeta med och att slippa stå för produktionen själv är ett steg för att underlätta det egna arbetet.

Fördelarna är bland annat att det blir mindre egen administration, man kan anlita hjälp när det behövs, jobbet går ofta smidigt eftersom en underleverantör har rutin på sitt arbete och inga kostnader för arbetsgivaravgifter behöver betalas. Dessutom arbetar en underleverantör självständigt och behöver ingen anpassad lokal.

Nackdelarna är att en underleverantör inte alltid är tillgänglig utan kan ha andra uppdrag. Den som anlitar en underleverantör får också vara beredd på att släppa lite på kontrollen, då tillverkningen lämnas över till underleverantören. Det finns alltså en del att överväga inom denna bransch, både för underleverantören och kunden.