Innebörden av uppbyggnadsskede är den första tiden i en näringsverksamhet. Då finns det stor risk för att det uppstår höga kostnader, vilket i sin tur kan medföra förlust eller endast en liten vinst. En enskild näringsidkare kan göra avdrag för vissa kostnader i samband med företagsstart. Exempelvis sjukpenning kan också hanteras annorlunda vid uppstart.

  • Uppbyggnadsskede är den första tiden i en näringsverksamhet
  • Denna tid kan medföra höga avgifter och kostnader
  • Det är möjligt att göra vissa avdrag i samband med företagsstart
  • Det kan vara svårt att räkna ut den sjukpenninggrundande inkomsten
  • Det går att ha en särskild uträkning av sjukpenninggrundande inkomst vid start av företag
  • Skatteverket handlägger och svarar på frågor om avdrag
  • Försäkringskassan handlägger och svarar på frågor om sjukpenninggrundande inkomst

Kostnader innan företaget startas

UppbyggnadsskedeEn person som är enskild näringsidkare kan göra avdrag för en del kostnader för samma år och för året före firman startades. Avdragen kan göras för sådant som hade varit avdragsgilla för företaget, om de hade kommit när företaget väl började sin verksamhet. Exempel på sådana kostnader är förbrukningsartiklar och förbrukningsinventarier.

Det ska vara varor med begränsad livslängd eller mindre utgift. Totalvärdet får vara detsamma som 50 % av prisbasbeloppet. Ett företag med momsplikt får inte dra av moms i denna situation. Det är också viktigt att en näringsidkare kan bevisa att företaget är i ett uppbyggnadsskede, om inköpen gjorts innan företaget startat.

Om sjukpenninggrundande inkomst vid start av företag

Vid start av handelsbolag eller enskild firma, har företagaren rätt till uppbyggnad under två års tid. Det antas att intäkten är lägre än normalt, och då kan Försäkringskassan räkna ut en antagen sjukpenninggrundande inkomst, som är högre än den egentliga nettointäkten. Hur länge den antagna intäkten gäller, prövas individuellt.

Normalt rör det sig om en period mellan ett till tre år från det datum som företaget startar eller om det sker ett övertagande. Det här är ingen bestämmelse som gäller varje företag som startar upp. Det beror på vilken typ av verksamhet det är, omsättningen, storleken och mycket mera.