En upphandling är en process som börjar med att en part tillkännager ett intresse för en vara eller tjänst och som förhoppningsvis leder till ett inköp. Man kan säga att det är alla de beslut som ingår i att beskriva ett behov, ta in och värdera offerter och sedan välja vilken vara eller tjänst som ska köpas in, eller just upphandlas. Det är framförallt inom den offentliga sektorn som man talar om upphandlingar. I den privata sektorn är det vanligare att använda synonymen inköp, om samma process. En vanlig transaktion mellan två privata företag skiljer sig dock på en del punkter från en offentlig upphandling. Det är bland annat det den här texten kommer att handla om. Bestämmelserna för hur offentliga upphandlingar går till är mycket viktiga för många företag.

Vad kännetecknar offentlig upphandling?

Statliga myndigheter finansieras av skattebetalare och det är därför allas angelägenhet att pengarna investeras på ett klokt sätt. Det är bland annat därför som information om upphandlingar offentliga. Vem som helst ska kunna se vilka upphandlingar som är aktuella och alla företag och konsulter i branschen som upphandlingen gäller kan vara med och konkurrera om att få leverera varan eller tjänsten. Myndigheter är i många fall otroligt viktiga och stora kunder och offentliga upphandlingar är därför av görande betydelse för många företag.
UpphandlingEn viktig del av en offentlig upphandling är den annons i vilken det beskrivs vad myndigheten i fråga har behov av. Alla som uppfyller en för uppgiften specifik behörighet kan sedan lämna anbud. Myndigheten beslutar sig där efter för vem de ska anlita men det är ett beslut som kan överklagas av leverantörer som deltagit i upphandlingen men inte nått ända fram. Det krävs naturligtvis inte ett upphandlingsförfarande inför inköp av till exempel enkla förbrukningsartiklar utan det handlar om lite större affärer.

För- och nackdelar med offentlig upphandling

Den största fördelen med offentlig upphandling är att reglerna motverkar slarv med stora belopp. Det faktum att alla som lever upp till grundläggande kvalifikationer har chans att landa ett stort och viktigt uppdrag innebär att leverantörerna anstränger sig mer för att ta fram attraktiva erbjudanden . Det skapar även en för myndigheten mer gynnsam prisbild. Risken för nepotism och mutor minskar generellt sett eftersom det är möjligt att kontrollera i efterhand om ett beslut som en myndighet fattat verkligen var välgrundat.

Att delta i en upphandling är en byråkratiskt tungrodd process för både den myndighet som behöver en vara eller tjänst och för de företag som kommer in med anbud. För de företag som inte vinner upphandlingen är det fråga om bortkastad tid. Ibland är det en fördel att kunna ta snabba beslut och sedan agera omedelbart. Systemet med upphandlingar innebär att många politiska beslut tar betydligt längre tid att genomföra än om en myndighet istället hade haft möjlighet att anlita en känd leverantör.