Upphovsrätt är en laglig rätt förordnad av staten i ett land, som ger upphovsmannen till ett originalarbete ensamrätt till användning och distribution. Detta gäller oftast bara för en begränsad tid. De exklusiva rättigheterna är inte absoluta utan begränsade av undantag från upphovsrätten, inklusive rättvis användning. En stor begränsning av upphovsrätten är att upphovsrättsskyddet bara skyddar det ursprungliga uttrycket av idéerna och inte de bakomliggande idéerna själva. Upphovsrätten uppstod i samband med att tryckpressen uppfanns och i och med en bredare läskunnighet. Upphovsrätt är en form av immateriell äganderätt, som är tillämplig på vissa former av kreativt arbete. Vissa, men inte alla jurisdiktioner kräver att verket fixeras i konkret form. Det delas ofta bland flera författare, som alla har en uppsättning rättigheter att använda eller licensiera arbetet, och dessa kallas ofta rättighetsinnehavare. Dessa rättigheter inkluderar ofta reproduktion, kontroll över derivatverk, distribution och moraliska rättigheter som tillskrivning.

En introduktion till upphovsrätt

UpphovsrättUpphovsrätt anses vara ”territoriella rättigheter”, vilket innebär att de i regel inte sträcker sig utanför en viss jurisdiktion. Medan många aspekter av nationella upphovsrättslagar har standardiserats genom internationella upphovsrättsliga avtal varierar upphovsrättslagarna per land. Typiskt sträcker sig upphovsrättens varaktighet till författarens liv plus 50 till 100 år (det vill säga upphovsrätt upphör typiskt från 50 till 100 år efter att författaren dör, beroende på jurisdiktion). Vissa länder kräver vissa upphovsrättsliga formaliteter för att upprätta upphovsrätt, men de flesta erkänner upphovsrätten då något arbete avslutas, utan formell registrering.

Allmänt är upphovsrätten verkställt som en civilrättslig fråga, även om vissa jurisdiktioner tillämpar straffrättsliga påföljder. Som ett juridiskt begrepp har upphovsrätten sitt ursprung i Storbritannien i början av 1700-talet. De flesta jurisdiktioner erkänner idag upphovsrättsbegränsningar, vilket möjliggör ”rättvisa” undantag till upphovsmannens exklusivitet av upphovsrätt och ger användarna vissa rättigheter. Utvecklingen av digital media och datanätteknik har lett till en omtolkning av dessa undantag och införde nya svårigheter för att upprätthålla upphovsrätten och ytterligare utmaningar på grund av upphovsrättens filosofiska grund.

Fördjupad information om upphovsrätt

Samtidigt har företag med stort ekonomiskt beroende av upphovsrätt, som de som arbetar inom musikbranschen, förespråkat utvidgning av upphovsrätten och sökt ytterligare juridisk och teknisk efterlevnad. Upphovsrätten kan gälla för ett brett spektrum av kreativa, intellektuella eller konstnärliga former eller ”verk”. Detta varierar något beroende på jurisdiktion, men det kan röra sig om dikter, avhandlingar, fiktiva karaktärspel och andra litterära verk, rörliga bilder, koreografi, musikaliska kompositioner, ljudinspelningar, målningar, ritningar, skulpturer, fotografier, programvara, radio- och tv-sändningar och industriella konstruktioner. Grafiska mönster och industriella mönster kan ha separata eller överlappande lagar som tillämpas på dem i vissa jurisdiktioner.

Upphovsrätt omfattar inte idéer och information, bara form eller sätt på vilket de uttrycks. Till exempel begränsar upphovsrätten till en Disney-film andra att göra kopior av filmen eller skapa derivatverk baserade på Disneys särskilda antropomorfa mus (Musse Pigg), men förbjuder inte skapandet av andra verk om antropomorfa möss i allmänhet så länge de är tillräckligt olika för att inte bedömas vara kopior av Disneys. Observera dessutom att Musse Pigg inte är upphovsrättsskyddad, istället är Steamboat Willie upphovsrättsskyddat och Musse Pigg som en del i det upphovsrättsskyddade arbetet, har skydd.